Mini-anapanameditaatio - S.N. Goenkan pitämä meditaation esittely

Ohjeet

  1. Mini-anapanameditaatio tulee järjestää vain hiljaisessa salissa tai huoneessa, joka on sopiva meditointiin.
  2. Osallistujien on kuunneltava ohjeita ja toimittava tarkasti niiden mukaan. Heidän on istuttava selkä suorassa ja pysyttävä hiljaa koko meditaation ajan.
  3. Tilaisuuden isännän tai kenenkään muun ei tule antaa mitään muita ohjeita, ei paikan päällä puhuttuna eikä nauhalta. Ainoat ohjeet, jotka kuullaan, ovat Goenkajin mini-anapanan ohjeet nauhalta.
  4. Mini-anapanameditaatioon osallistumisesta ei saa periä maksua.

Huom: Mini-anapanameditaatioon osallistuneet eivät ole tämän perinteen niin kutsuttuja "vanhoja oppilaita", eivätkä he voi osallistua vain vanhoille oppilaille tarkoitettuihin aktiviteetteihin.

Materiaalit