S.N. Goenka

Biogrāfija

S.N. Goenka
S.N.Goenka ir Vipassanas meditācijas skolotājs Sayagyi U Ba Khina tradīcijā no Birmas (Mjanmas).

Lai gan pēc izcelsmes indietis, S.N.Goenka ir dzimis un audzis Birmā (Mjanmā). Dzīvojot Birmā, viņam laimējās sastapties ar U Ba Khinu un mācīties no viņa Vipassanas tehniku. Pēc četrpadsmit gadus ilgas apmācības sava skolotāja vadībā S.N.Goenka apmetās uz dzīvi Indijā un tur 1969.gadā uzsāka pasniegt Vipassanu. Šajā valstī, kas vēl aizvien ir kastu sistēmas un ticības sašķelta, Goenkas kunga piedāvātajos kursos ir piedalījušies tūkstošiem cilvēku no visdažādākajām sabiedrības daļām. Tāpat Vipassanas meditācijas kursus ir apmeklējuši daudzi cilvēki no visām pasaules malām.

Goenkas kungs ir pasniedzis Vipassanu desmitiem tūkstošu cilvēku vairāk kā 300 kursos Indijā un citās valstīs gan austrumos, gan rietumos. 1982.gadā viņš sāka iecelt arī asistējošos skolotājus, lai varētu apmierināt augošo pieprasījumu pēc Vipassanas kursiem. Viņa pārraudzībā ir izveidoti meditācijas centri Indijā, Kanādā, ASV, Austrālijā, Jaunzēlandē, Francijā, Lielbritānijā, Spānijā, Vācijā, Šveicē, Zviedrijā, Japānā, Birmā, Nepālā un citās valstīs.

Tehnika, ko māca S.N.Goenka pārstāv tradīciju, kas sniedzas pagātnē līdz pat Budas laikiem. Buda nekad nav mācījis sektantisku reliģiju; viņš mācīja Dhammu – ceļu uz atbrīvošanu, – un šis ceļš ir universāls. Sekojot šai tradīcijai, arī Goenkas kunga pieejai nav nekā kopīga ar organizētām reliģijām vai jebkādu citu sašķelšanu grupās vai sektās. Tieši šī iemesla dēļ, viņa mācība tik dziļi uzrunā cilvēkus no visām pasaules malām, no dažādām reliģijām un visdažādākajām sociālajām vidēm.

Savas dzīves laikā Goenka kungs ir saņēmis daudzus apbalvojumus un apbalvojumus, tostarp 2012. gadā Indijas prezidenta piešķirto prestižo Padmas balvu. Šis ir viens no augstākajiem Indijas valdības piešķirtajiem civilajiem apbalvojumiem.

Satja Narajans Goenka nomira 2013. gada septembrī, 89 gadu vecumā. Viņš ir atstājis mužīgu mantojumu: Vipassana tehniku, kas tagad ir pieejama plašāk nekā jebkad agrāk cilvēkiem visā pasaulē.


ANO Miera Samits

2000. gada vasarā Goenkas kungs, Vipassanas meditācijas galvenais skolotājs, devās uz Amerikas Savienotajām Valstīm un Ņujorkā kopā ar citiem pasaules garīgajiem līderiem uzstājās “Tūkstošgades Pasaules miera samitā” Apvienoto Nāciju Organizācijas Pasaules galvenajā pārvaldē.

S.N. Goenka uzrunā Miera samitu

Rakstījis Bils Higgins 2000.gada 29. augustā
S. N. Goenka at U.N.
Photo courtesy Beliefnet, Inc.

Ņujorka – Vipassanas ačarija S.N. Goenka uzrunāja Tūkstošgades Pasaules miera samita dalībniekus, kuri šodien bija sapulcējušies Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās asamblejas zālē. Tā ir pirmā reliģisko un garīgo līderu pulcēšanās ANO.

Goenkas kunga runa sadaļā ar nosaukumu “Konfliktu transformācija” bija vērsta uz reliģiskās harmonijas, tolerances un mierpilnas līdzāspastāvēšanas tēmām.

"Tā vietā, lai konvertētu cilvēkus no vienas organizētas reliģijas citā organizētā reliģijā," teica Goenkas kungs: "Mums vajadzētu mēģināt konvertēt cilvēkus no posta uz laimi, no jūga uz atbrīvotību un no nežēlības uz līdzjūtību."

Goenkas kungs sniedza runu samita pēcpusdienas sesijā aptuveni diviem tūkstošiem delegātu un novērotāju. Goenkas kungs runāja sesijā pēc CNN dibinātāja Ted Turner runas. Turner kungs ir viens no Samita finanšu patroniem.

Turpinot Samita tēmu par miera rašanu pasaulē, Goenkas kungs savā runā uzsvēra, ka mieru pasaulē nevar sasniegt, ja vien miera nav pašos cilvēkos. "Pasaulē nevar valdīt miers, kad cilvēku sirdīs ir dusmas un naids. Miers pasaulē ir sasniedzams tikai ar mīlestību un līdzjūtību sirdīs."

Samita darbībā svarīgi ir centieni samazināt reliģiskos konfliktus un spriedzi. Par šo Goenkas kungs sacīja: "Kad cilvēks izjūt dusmas un naidu, viņš kļūst nelaimīgs neatkarīgi no tā, vai viņš ir kristietis, hinduists vai musulmanis."

Vareniem aplausiem skanot, viņš teica: "Kuram ir mīlestības un līdzjūtības pilna šķīsta sirds, pieredz Debesu karaļvalsti sevī. Tas ir dabas likums vai, citiem vārdiem sakot, Dieva griba."

Atbilstoši pūlim, kurā atradās pasaules galvenie reliģiskie līderi, Goenka sacīja: "Ļaujiet mums koncentrēties uz kopīgo visās reliģijās, uz sirds tīrību, kas ir visu reliģiju serde. Mums visiem vajadzētu pievērst uzmanību šim reliģijas aspektam un izvairīties no konfliktiem par reliģiju čaulām, kas ir dažādi rituāli, svētki un dogmas."

Kopsavilkuma vietā Goenkas kungs citēja Imperatoru Ashoku, kurš vienā no saviem Akmens ediktiem, ir paudis: "Nevajadzētu godināt tikai savu reliģiju un nosodīt citas reliģijas. Tā vietā dažādu iemeslu dēļ vajadzētu cienīt citas reliģijas. Šādi rīkojoties, var palīdzēt plaukt savai reliģijai un pakalpot arī citām reliģijām. Savādāka rīcība ir savas reliģijas kapā rakšana un kaitēšana citām reliģijām. Dievbijības pilns kāds var godināt savu reliģiju un nosodīt citas reliģijas, domājot: "Es slavinu savu reliģiju." Bet šāda rīcība pamatīgi ievaino viņa reliģiju. Jātiecas pēc saskaņas. Ļaujiet visiem klausīties un esiet gatavi uzklausīt citu vēstītās doktrīnas."

ANO ģenerālsekretārs Kofi Annans Samitu nodēvēja par "pasaules izcilāko reliģisko un garīgo līderu pulcēšanos vienotā aicinājumā pēc miera, kas, cerams, ieejot jaunā tūkstošgadē, stiprinās izredzes uz mieru.

Uz pirmo šāda veida ANO konferenci uzaicināto vidū bija tādi garīgie līderi kā Pramukh Swami no Swami Narayana Movement, Swami Dayananda Saraswati, Swami Agniwesh, Mata Amritanandamayi Devi un Dada Wasvani, kā arī izcili zinātnieki, piemēram, Dr. Karan Singh un L.M. Singhvi.

Saistībā ar dalībnieku reliģijas un kultūras daudzveidību, Annans ir teicis: "Apvienoto Nāciju Organizācija ir gobelēns, ko veido ne tikai uzvalki un sari, bet arī garīdznieku apkakles, mūķeņu tērpi un lamu ietērpi, miteri, skufijas un jarmolkas."

Lai gan Annanu vairākkārt izjautāja par Tibetas līdera neierašanos, viņš jautājumus mēģināja saistīt ar Samita mērķiem, kas, viņa vārdiem izsakoties, ir “atjaunot reliģijas īsteno miera nesēja un uzturētāja lomu. Konflikti nerodas Bībelē, Torās vai Korānā. Patiesi, problēma nekad nav ticībā - tā ir draudzē/ticības sekotājos/ticīgajos un tajā, kā mēs izturēties vienam pret otru. Jums sev uzticīgajiem atkal ir jāmāca dzīvot mierā un iecietībā."

ANO vadība cer, ka tā kā 83% pasaules iedzīvotāju ievēro formāli reliģiskas vai garīgas uzskatu sistēmas, šie reliģiskie līderi var vedīs savus sekotājus pretim mieram.

ANO cer, ka konference virzīs pasaules sabiedrību iepretim tam, kas kādā dokumentā formulēts tā: "apliecināt savu garīgo potenciālu, un atzīt, ka tas ir mūsu pašu spēkos - izskaust cilvēku brutalitātes sliktāko veidu - karu -, kā arī vienu no kara pamatcēloņiem - nabadzību. Ir pienācis laiks pasaules garīgajai vadībai ciešāk sadarboties ar ANO tās centienos risināt cilvēces neatliekamās vajadzības."

Samits noslēgsies šo ceturtdien, 31. augustā, kad dalībnieki parakstīs Deklarāciju par mieru pasaulē un izveidos Reliģisko un garīgo līderu starptautisko konsultatīvo padomi, kas sadarbosies ar Apvienoto Nāciju Organizāciju un ANO Ģenerālsekretāru miera radīšanas un nodrošināšanas jautājumos.

"Reliģisko un garīgo līderu starptautiskās konsultatīvās padomes mērķis ir uzlabot un stiprināt Apvienoto Nāciju Organizācijas darbu," teica Bawa Jains, Pasaules miera samita ģenerālsekretārs. "Tā ir mūsu dedzīga vēlme, lai konfliktu laikā pasaules varenie reliģiskie un garīgie līderi var tikt nosūtīti uz šiem karstajiem punktiem, lai rastu nevardarbīgus konfliktu risinājumus."ANO uzruna

S.N. Goenkas uzruna Tūkstošgades Pasaules Miera Samita dalībniekiem, sniegta Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās Asamblejas zālē otrdien, 2000. gada 29. augustā. Sekojošais teksts ir pilnīga uzrunas transkripcija.

Vispasaules garīgums mieram / S. N. Goenka

2000. gada 29. augustā

Ja ir tumsa, ir nepieciešama arī gaisma. Šodien, kad vardarbīgi konflikti, karš un asinsizliešana rada tik daudz ciešanu, pasaulei ir ļoti nepieciešams miers un saskaņa. Tas ir liels izaicinājums reliģiskajiem un garīgajiem līderiem. Pieņemsim šo izaicinājumu.

Katrai reliģijai ir ārējā forma jeb čaula un iekšējā būtība – kodols. Ārējo čaulu veido rituāli, ceremonijas, pārliecības, mīti un doktrīnas. Tie katrā reliģijā ir atšķirīgi. Bet iekšējais kodols ir kopīgs tām visām: universālās mācības par morāli un labdarību, par disciplinētu un tīru prātu, kas pilns ar mīlestību, līdzjūtību, labu gribu un iecietību. Šis ir tas kodols, ko vajadzētu uzsvērt reliģiskajiem līderiem un praktizēt visiem ticīgiem. Ja attiecīgs svarīgums tiktu piešķirts visas reliģijas vienojošajai jēgai un lielāka tolerance to virspusējiem aspektiem, konflikta iespējamība tiktu samazināta.

Visiem cilvēkiem jābūt tiesīgiem brīvi sekot savai ticībai un praktizēt to. Taču to darot, ir jābūt uzmanīgam, lai nenovērstos no reliģiskās prakses būtības – netraucētu citus ar savām praksēm un nenosodītu vai nenoniecinātu citas reliģijas.

Ņemot vērā reliģiju daudzveidību, kā mēs varam pārvarēt to atšķirības, lai radītu konkrētu plānu miera vairošanai? Pie Budas, Apgaismotā, bieži vērsās ļaudis ar dažādām uzskatu sistēmām. Viņš tiem teica: "Liksim malā mūsu atšķirības. Vērsīsim uzmanību uz to, par ko mēs varam vienoties, un liksim to lietā. Kādēļ strīdēties?" Šis viedais padoms ir aktuāls arī šodien.

Es nāku no senas zemes, kas tūkstošiem gadu laikā ir dāvājusi mums daudz filozofijas un garīguma skolas. Par spīti atsevišķiem vardarbības gadījumiem, mana valsts ir miera un līdzāspastāvēšanas paraugs. Apmēram 2300 gadus atpakaļ tajā valdīja Lielais Ašoka, kura impērija pletās no šodienas Afganistānas līdz Bangladešai. Savā valstībā šis līdzjūtīgais valdnieks lika iegravēt akmens vēstījumus par to, ka visām ticībām jābūt cienītām. Tā rezultātā visu garīgo tradīciju sekotāji jutās droši viņa valdīšanā. Lelais Ašoka aicināja cilvēkus dzīvot morāli, cienīt savus senčus un nenogalināt. Viņa vārdi ir aktuāli arī šodien:

Cilvēkam nevajadzētu cienīt tikai savu reliģiju vai nosodīt citas reliģijas. Tā vietā, dažādu iemeslu dēļ, ir jāciena citas ticības. Tā rīkojoties, cilvēks palīdz savai reliģijai augt un arī kalpo citu reliģijām. Rīkojoties pretēji, cilvēks rok savas reliģijas kapu un kaitē arī citām reliģijām. Tas, kurš ciena savu reliģiju un nosoda citas reliģijas, varbūt to dara, ziedojoties savai reliģijai un domājot - "es godināšu savu reliģiju"; bet viņa rīcība dziļāk ievaino viņa paša reliģiju. Vienprātība ir laba. Lai visi klausās un ir gatavi uzklausīt citu praktizētas mācības. (Akmens Vēstījums Nr. 12)

Imperators Ašoka pārstāv godājamu tradīciju – tolerantu līdzāspastāvēšanu un mierpilnu sintēzi. Šī tradīcija turpinās starp valdībām un valdniekiem arī šodien. Piemēram, godājamais Omānas monarhs, kurš ziedo zemi citu reliģiju baznīcu un tempļu celtniecībai, vienlaikus pilnībā nododoties savas reliģijas praktizēšanai. Esmu pārliecināts, ka nākotnē daudzās zemēs turpinās parādīties aizvien vairāk tik līdzjūtīgi valdnieki un valdības. Kā reiz teikts: "Lai svētīti ir miera nesēji, jo tiks saukti par Dieva dēliem."

Ir skaidrs, ka vardarbības veicēji visvairāk nodara pāri paši saviem tuvākajiem. Viņi to izdara tiešā veidā, izrādot neiecietību, vai netieši – provocējot vardarbīgu reakciju uz savu rīcību. Tai pat laikā, ir teikts: "Ir svētīti visi žēlsirdīgie, jo tie iegūs žēlastību." Tas ir dabas likums. To vienlīdz labi var saukt par Dieva ceļu vai spriedumu. Buda ir teicis: "Naidu var izskaust nevis ar naidu, bet tikai ar tam pretējo. Tas ir mūžīgais Dharma [garīgais likums]." Tas, kas Indijā tiek saukts Dharma, nekādi nav saistīts ar hinduismu, budismu, džainismu, kristietību, islāmu, jūdaismu, sikismu vai kādu citu "ismu". Tā ir vienkārša patiesība: pirms tu nodari kaitējumu citiem, tu vispirms nodari kaitējumu pats sev, radot mentālu negatīvismu; un atsakoties no negatīvisma, iespējams atrast iekšēju mieru un stiprināt mieru pasaulē.

Prāta miers pasaules mieram

Katra tās vārda cienīga reliģija aicina savus sekotājus izvēlēties morālu un ētisku dzīves ceļu, sasniegt prāta pārvaldību un vairot sirds tīrību. Kāda tradīcija vēsta: "Mīli savu tuvāko"; cita - "Salam aleikum - Lai miers ar tevi"; vēl viena - "Bhavatu sabbamangalam" vai "Sarve bhavantu sukhinah - lai visas būtnes būtu laimīgas". Vai tas būtu Bībelē, Korānā vai Gitā, svētie raksti aicina uz mieru un saskaņu. No Mahāvīras līdz Jēzum – visi reliģiju pamatlicēji ir iemiesojuši līdzcietības un miera ideālus. Taču mūsu pasauli bieži vada reliģiskas nesaskaņas vai pat karš, jo mēs piešķiram nozīmi tikai reliģijas ārējai formai, un atstājam novārtā tās būtību jeb kodolu. Tā rezultātā prātā trūkst mīlestības un līdzjūtības.

Nav iespējams sasniegt mieru pasaulē, ja cilvēks nerod mieru sevī. Nemiers un miers nevar pastāvēt līdzās. Viens veids, kā sasniegt iekšējo mieru, ir Vipassana jeb iekšējā redzēšana – nekonfesionāla, zinātniska uz rezultātu orientēta metode, kas balstīta uz sevis vērošanu un patiesības apzināšanos. Šī prakse sniedz pieredzē balstītu izpratni par to, kā mijiedarbojas prāts un ķermenis. Katru reizi, kad prātā rodas negatīva sajūta, piemēram, naids, tas rada nepatīkamu sajūtu arī ķermenī. Katru reizi, kad prāts rada pašaizliedzīgu mīlestību, līdzjūtību un labestību, visas ķermeņa zonas tiek pārpludinātas ar patīkamām sajūtām. Vipassanas prakse mums parāda, ka prāta darbība notiek pirms katras fiziskās vai mutiskās darbības; prāts nosaka to, vai tā būs labvēlīga vai nelabvēlīga. Prāts ir vissvarīgākais. Tāpēc ir svarīgi rast praktiskas metodes, kā attīrīt prātu un padarīt to mierīgu. Tas vairos tā vēstījuma spēku, ko deklarē šis Pasaules Miera Samits.

Senā Indija devusi pasaulei divas prakses. Viena ir fizisko vingrinājumu prakse: jogas (Asanas) un elpošanas kontroles (Pranayama), lai uzturētu veselīgu ķermeni. Otra ir mentālo vingrinājumu prakse - Vipassana, lai uzturētu veselīgu prātu. Jebkuras ticības cilvēki var praktizēt abas šīs metodes. Vienlaikus viņi var sekot savām reliģijām mierā un saskaņā, bez nepieciešamības pāriet citā ticībā, kas bieži ir spriedzes un konfliktu cēlonis.

Lai sabiedrība būtu mierpilna, arvien vairāk tās locekļiem ir jāiemanto iekšējs miers. Kā līderi mēs esam atbildīgi iedvesmot un kalpot tam par piemēru. Kāds gudrais teicis: "Līdzsvarots prāts ir nepieciešams, lai līdzsvarotu citu nelīdzsvarotos prātus."

Raugoties plašāk, miermīlīga sabiedrība atradīs veidus, kā sadzīvot ar savu dabisko vidi. Mēs visi apzināmies nepieciešamību aizsargāt dabu – pārtraukt piesārņot vidi. Tas, kas mūs šajā izpratnē attur no rīcības, ir mentālie piesārņotāji, tādi kā ignorance, neiecietība vai alkatība. Šādu piesārņotāju novēršana veicinās mieru starp cilvēkiem, kā arī līdzsvarotas un veselīgas attiecības starp sabiedrību un tās dabisko vidi. Tieši tā reliģija var veicināt vides aizsardzību.

Miermīlība: reliģijas definīcijas atslēga

Starp reliģijām vienmēr būs atšķirības. Tomēr, pulcējoties šajā Pasaules Miera Samitā, visi galveno ticību līderi ir parādījuši, ka ir gatavi strādāt miera labā. Lai miers kļūst par "vispasaules reliģijas" pamatprincipu. Kopīgi deklarēsim, ka atturamies no nogalināšanas, ka nosodām vardarbību. Es aicinu politiskos līderus pievienoties šai deklarācijai, ņemot vērā viņu nozīmīgo lomu, spējā ietekmēr gan mieru, gan karu. Neatkarīgi no tā vai viņi pievienojas, mēs kopīgi solīsim šeit un tagad: tā vietā, lai atbalstītu vardarbību un nogalināšanu, mēs bez ierunām nosodām vardarbīgu rīcību, it īpaši tādu, kas tiek veikta reliģijas vārdā.

 

Konkrēti garīgie līderi ir izrādījuši gudrību un drosmi nosodīt vardarbību, kas tiek veikta viņu pašu ticības vārdā. Var pastāvēt atšķirīgas filozofiskas un teoloģiskas pieejas piedošanas meklējumos vai vardarbības un nonāvēšanas nožēlošanā, kas veikta pagātnē, taču pats pagātnes nodarījuma atzīšanās fakts liecina, ka tas bijis nepareizi un netiks pieļauts nākotnē.

Apvienoto Nāciju vārdā, mēģināsim formulēt reliģijas un garīguma definīciju, kas uzsvērtu atteikšanos pieļaut vardarbību vai nogalināšanu. Tā būtu cilvēces lielāka nelaime – ja neizdotos definēt reliģiju kā vienādojumu mieram. Šis samits varētu ierosināt Apvienoto Nāciju organizācijas atbalstītu "universālas reliģijas" vai "nekonfesionālā garīguma" koncepciju.

Esmu pārliecināts, ka šis samits palīdzēs vērst pasaules uzmanību uz reliģijas patieso būtību:

Reliģija mūs nenošķir;
tā māca mieru un sirds tīrību.

Es sveicu šī vēsturiskā samita organizatorus par viņu redzējumu un centieniem. Un es apsveicu reliģiskos un garīgos līderus, kas ir izrādījuši briedumu strādāt saskaņā, dodot cilvēcei cerību, ka reliģija un garīgums vadīs cilvēci uz mierpilnu nākotni.

Lai visas būtnes ir laimīgas un brīvas no pretestības.

Lai miers un harmonija uzvar.