หลักสูตร


ศูนย์    
สถานที่จัดการอบรมชั่วคราว


แสดง ถึง ของ ผล — กรุณาระบุการค้นหาเพื่อดูผลมากกว่า 100
ไม่พบข้อมูลที่ค้นหา กรุณาแก้ไขข้อมูลที่ค้นหาและลองใหม่อีกครั้ง

หลักสูตร 10 วัน เป็นหลักสูตรขั้นพื้นฐานของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานซึ่งหลักสูตรนี้จะสอนเทคนิคทีละขั้นตอนไล่เรียงไปทีละวัน โดยเริ่มต้นหลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการลงทะเบียนและปฐมนิเทศระหว่าง 14.00 นาฬิกา ถึง 16.00 นาฬิกาเรื่อยไปจนครบ 10 วันเต็มของการปฏิบัติ และสิ้นสุดลงในเช้าวันที่ 11 ภายในเวลา 7.30 นาฬิกา

ผู้ปฏิบัติเก่า คือผู้ที่เคยผ่านการอบรมหลักสูตร 10 วัน กับท่านอาจารย์โกเอ็นก้าหรืออาจารย์ผู้ช่วยมาแล้ว สามารถสมัครเป็นธรรมบริกรได้

***   จัดขึ้นสำหรับเยาวชนในช่วงอายุ 13-18 ปี ซึ่งพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง ไม่จำเป็นต้องเป็นนักวิปัสสนา


หลักสูตรอาณาปานสติสำหรับเยาวชน
are open for all children aged 8-12 years old who wish to learn to meditate. Their parents/guardians do not have to be meditators.Teenagers' Anapana Courses
are open for all teenagers aged 13-18 years old who wish to learn to meditate. Their parents/guardians do not have to be meditators.

หลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูง 10 วัน เป็นหลักสูตรขั้นพื้นฐานของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจัดสำหรับผู้บริหารธุรกิจและข้าราชการระดับสูงซึ่งหลักสูตรนี้จะสอนเทคนิคทีละขั้นตอนไล่เรียงไปทีละวัน สำหรับข้อมูลโดยละเอียดกรุณาเข้าชมที่เว็บไซท์ <a href="http://executive.dhamma.org/">หลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูง</a> การอบรมจะเริ่มต้นหลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการลงทะเบียนและปฐมนิเทศระหว่าง 14.00 นาฬิกา ถึง 16.00 นาฬิกาเรื่อยไปจนครบ 10 วันเต็มของการปฏิบัติ และสิ้นสุดลงในเช้าวันที่ 11 ภายในเวลา 7.30 นาฬิกา