Tekniğe Giriş

Vipassana Hindistan'ın en eski meditasyon tekniklerinden biridir. İnsanlığın uzun süre kaybettiği bu teknik Gotama Buda tarafından 2500 yıldan uzun zaman önce yeniden keşfedilmiştir.  Vipassana  sözcüğü olanı gerçekte olduğu gibi görmek demektir. Kendini gözlemlemekle kendi kendini saflaştırma sürecidir. Kişi zihni yoğunlaştırmak için doğal nefesi gözlemleyerek başlar. Keskinleştirilmiş bir farkındalıkla kişi beden ve zihnin değişen doğasını gözlemlemeyi sürdürür ve geçicilik evrensel gerçekliğini, ıstırap ve egosuzluğu deneyimler. Doğrudan deneyimle gerçekliğin realizasyonu saflaştırma işlemidir. Bütün yol (Damma) evrensel sorunlar için evrensel çaredir. Damma'nın herhangi bir din ya da tarikatçılıkla ilgisi yoktur. Bu nedenle herkes tarafından her zaman, her yerde, ırk, topluluk ya da din ayrımı gözetmeden serbestçe uygulanabilir ve herkese eşit şekilde yararlı olur.

Vipassana şu değildir:

 • Batıl inanca dayanan bir ayin ya da ritüel değildir.
 • Ne akılsal ne de felsefi bir eğlencedir.
 • Bir dinlenme tedavisi, tatil ya da bir sosyalleşme fırsatı değildir.
 • Günlük yaşamın çile ve sıkıntılarından bir kaçış değildir.

Vipassana,

 • Istırabı yok eden bir tekniktir.
 • Kişinin, yaşamın gerginlik ve sorunlarını sakin ve dengeli bir şekilde karşılamasını sağlayan bir zihni saflaştırma yöntemidir.
 • Kişinin topluma olumlu katkılar yapmak için kullanabileceği bir yaşama sanatıdır.

Vipassana meditasyonu, tam özgürleşme ve aydınlanma gibi en yüksek spiritüel amaçları hedefler. Amacı kesinlikle basitçe fiziksel hastalıkları iyileştirmek değildir. Ancak zihinsel saflaştırmanın yan ürünü olarak birçok psikosomatik rahatsızlık yok edilir. Aslında Vipassana bütün mutsuzlukların üç nedenini ortadan kaldırır: şiddetle arzulama, şiddetle reddetme ve cehalet. Sürekli uygulamayla meditasyon, günlük yaşamda geliştirilen gerginlikleri, hoş ve hoş olmayan durumlara karşı dengesiz bir şekilde eski tepki verme alışkanlığımızla bağladığımız düğümleri açarak çözer.

Vipassana Buda'nın bir tekniği olarak geliştirilse de, uygulaması Budistlerle sınırlı değildir. Hiçbir şekilde din değiştirme söz konusu değildir. Teknik, bütün insanların aynı sorunları paylaştığı ve bu sorunları çözebilecek bir tekniğin evrensel bir uygulama olacağı basit temeli üzerine çalışır. Birçok dinsel sınıftan gelen insan Vipassana meditasyonunun yararlarını deneyimlemiş ve kendi inançlarıyla çatışan hiçbir şey olmadığını görmüştür.

Meditasyon ve Özdisiplin

İç gözlemle kendi kendini saflaştırma süreci elbette kolay değildir. Öğrencilerin bunun için çok çalışmaları gerekir. Öğrenciler, kendi gayretleriyle kendi realizasyonlarına varırlar, bunu onlar için kimse yapamaz. O yüzden meditasyon sadece ciddi bir şekilde çalışan ya da sadece meditasyoncuların yararı ve koruması için olan ve meditasyon uygulamasının ayrılmaz bir parçası olan disiplin kurallarına uyanlar için uygundur.

On gün elbette zihnin bilinçaltının en derin seviyesine nüfuz etmek ve orada yatan kompleksleri nasıl yok edeceğini öğrenmek için çok kısa bir zamandır. İnzivada uygulamanın sürekliliği bu teknikte başarının sırrıdır. Kurallar ve düzenlemeler zihindeki bu uygulama yönünü sürdürülerek geliştirildi. Bu kurallar esasen öğretmenin ya da kurs yönetiminin yararına değildir. Bunlar bir geleneğin ya da bazı dinlerdeki batıl inançların olumsuz ifadeleri de değildir. Bunlar, binlerce meditasyoncunun yıllar süren uygulama deneyimlerine dayanır ve hem bilimsel hem de mantıklıdır. Bu kurallara uymak meditasyon için çok yardımcı bir ortam yaratır.

Öğrenci bütün kurs süresince kalmak zorunda kalacaktır. Diğer kurallar da dikkatlice okunup göz önüne alınmalıdır. Sadece disiplin kurallarına dürüstçe ve dikkatlice uyabileceğini hissedenler başvurmalıdır. Kararlı bir çaba sarf etmeye hazırlıklı olmayanlar vakitlerini kaybedecek, aynı zamanda da ciddi çalışmayı isteyenleri rahatsız edeceklerdir. Müstakbel bir öğrenci aynı zamanda kurs disiplinini çok zor bularak kursu bitirmeden ayrılmanın hem tavsiye edilmediğini, hem de sakıncalı olduğunu anlamalıdır. Aynı şekilde tekrar edilen hatırlatmalara rağmen kurallara uymayan öğrencilerin ayrılmalarını istemek zorunda kalmak da çok büyük bir talihsizlik olacaktır.

Ciddi Ruhsal Bozuklukları Olanlar

Ciddi ruhsal bozukluğu olanlar bazen tekniğin onları tedavi edeceği ya da zihinsel sorunlarını yatıştıracağı gibi gerçek dışı beklentilerle Vipassana kursuna gelirler. Dengeli olmayan kişiler arası ilişkiler ve çeşitli tedavilere ait bir geçmiş böyle insanların yarar görmelerini, hatta 10 günlük bir kursu tamamlamalarını güçleştirecek ek faktörlerdir. Profesyonel olmayan gönüllü bir organizasyon olarak bizim kapasitemiz bizim bu geçmişe sahip insanlara uygun bir bakım yapmamızı imkansız kılıyor. Vipassana meditasyonu çoğu insan için yararlı olmasına rağmen, tıbbi ya da psikiyatrik bir tedaviye alternatif değildir. Vipassana meditasyonunu psikiyatrik bozuklukları olanlara önermiyoruz.

Disiplin Kuralları

Uygulamanın temeli sīladır — ahlaki kurallar. Sīla, samādhinin — zihnin yoğunlaştırılmasını geliştirmek için bir temel sağlar. Zihnin saflaştırılması da paññā ile — içgörü bilgeliğiyle elde edilir.

Kurallar

Vipassana kursuna katılan herkes kurs boyunca dikkatli bir şekilde aşağıdaki beş kurala uymak zorundadır:

 1. bir varlığı öldürmekten kaçınmak;
 2. çalmaktan kaçınmak;
 3. her türlü cinsel aktiviteden kaçınmak;
 4. yalan söylemekten kaçınmak;
 5. her türlü uyuşturucu ya da sarhoş edici maddeden kaçınmak.

Eski öğrencilerin (yani S.N.Goenka ya da onun asistan öğretmenlerinden biriyle bir kurs tamamlamış olanların) kurs boyunca uyması beklenen üç tane daha kural vardır:

 1. öğleden sonra yemekten kaçınmak;
 2. duyusal eğlence ve bedensel süslerden kaçınmak;
 3. yüksek ya da lüks yataklarda yatmaktan kaçınmak.

Eski öğrenciler altıncı kuralı akşamüstü saat 17.00'de sütsüz çay ya da meyve suyu alarak uygulayacaklardır. Buna karşın yeni öğrenciler sütlü çay ve meyve alabilirler. Öğretmen, sağlık sorunları nedeniyle bir eski öğrencinin bu kurala uymamasını mazur görebilir. Yedinci ve sekizinci kurala herkesçe uyulur.

Öğretmeni ve Tekniği Kabul Etmek

Öğrenciler kurs boyunca öğretmenin rehberliğine ve talimatlarına tamamen uymaya razı olduklarını bildirmek zorundadırlar. Bu, disipline uymak ve talimatlardan herhangi bir yeri gözden kaçırmadan ya da bir şey eklemeden, aynen öğretmenin istediği gibi meditasyon yapmaktır. Bu kabul, ayrım ve anlayıştan biri olmalıdır, kör bir şekilde kabul etmek değil. Ancak bu güven tavrıyla bir öğrenci gayretle ve iyice çalışabilir. Öğretmene ve tekniğe böyle bir güven, meditasyonda başarı için esastır.

Diğer teknikler, Ayinler ve Herhangi Tür İbadetler

Kurs boyunca kesinlikle herhangi tür dua, ibadet ya da dinsel tören (oruç tutmak, tütsü yakmak, tespih çekmek, çanting ya da ilahi söylemek, şarkı söylemek, dans etmek vs.) yapılmaması esastır. Diğer meditasyon teknikleri ve şifa ya da spritüel uygulamalar da askıya alınmalıdır. Bu, herhangi bir tekniği ya da uygulamayı yargılamak değil, kendi saflığındaki Vipassana tekniğine adil bir şans tanımaktır.

Diğer meditasyon teknikleriyle Vipassana'yı karşıtırmanın öğrencilere ket vuracağı, hatta gelişimlerine ters etki yapacağı güçlü bir şekilde öğütlenir. Öğretmenin defalarca uyarmasına karşın, geçmişte öğrencilerin bu tekniği bilerek başka bir uygulama ya da bir ritüelle karıştırdıkları kendilerine büyük zarar verdikleri olmuştur. Ortaya çıkabilecek herhangi bir şüphe ya da kafa karışıklığı her zaman öğretmenle buluşarak açıklığa kavuşturulmalıdır.

Öğretmenle Görüşmeler

Öğretmen, öğrencilerle özel görüşme için öğlen 12.00 ile 13.00 arası uygundur. Sorular meditasyon salonunda akşam 9.00 - 9.30 arası herkese açık olarak da sorulabilir. Görüşme ve soru zamanları tekniği açıklama ve akşam konuşmalarından doğan sorular içindir.

Asil Sessizlik

Bütün öğrenciler kursun başlangıcından son günün sabahına kadar ''Asil Sessizlik''e uymalıdır. Asil sessizlik, bedenin, konuşmanın ve zihnin sessizliğidir. Öğrencilerle mimiklerle, işaret diliyle, yazılı notlarla vs. her tür iletişim yasaktır.

Ancak öğrenciler gerekli olduğunda öğretmenle konuşabilirler, yemek, kaldıkları yer ya da sağlık sorunu gibi konularda yönetime gidebilirler. Ama bu temaslar bile en azda tutulmalıdır. Öğrenciler izole bir şekilde çalışıyorlar duygusu geliştirmelidirler.

Kadın ve Erkeklerin Ayrı Yerlerde Tutulması

Kadın ve erkeklerin kesin bir şekilde ayrı yerlerde tutulması sağlanacaktır. Çiftler, evli olanlar ve diğerleri kurs boyunca herhangi bir şekilde birbirleriyle temasa geçmemelidirler. Aynı şey arkadaşlar, aile üyeleri için de geçerlidir.

Fiziksel Temas

Kurs boyunca aynı ya da karşıt cinsten kişilerin herhangi bir fiziksel temasta bulunmamaları önemlidir.

Yoga ve Fiziksel Çalışma

Yoga ve diğer fiziksel çalışmalar Vipassana ile uyumlu olmasına rağmen, kurs yerinde uygun bir şekilde ayrılmış alanlar bulunmadığı için kurs boyunca bu çalışmaların askıya alınması gerekir. Koşuya da izin verilmez. Öğrenciler dinlenme zamanlarında bunun için ayrılmış alanlarda yürüyebilirler.

Dinsel Nesneler, Tesbih, Kristal, Muska vs.

Kurs yerine böyle hiçbir nesne getirilmemelidir. Eğer yanlışlıkla getirildiyse, kurs boyunca yönetime bırakılmalıdır.

Uyuşturucu ve Sarhoş Edici Maddeler

Alkol, uyuşturucu ya da diğer sarhoş edici maddeler kurs yerine getirilmemelidir. Bu, sakinleştirici, uyku hapları ve diğer yatıştırıcılar için de geçerlidir. Doktor reçetesiyle ilaç kullananlar öğretmene haber vermelidir.

Tütün

Bütün öğrencilerin sağlığı ve rahatı için kursta sigara içmek, tütün çiğnemek ve enfiye koklamak yasaktır.

Yemek

Bütün meditasyoncuların özel yemek tercihleri ve ihtiyaçlarını karşılamak mümkün değildir. O yüzden öğrencilerin kendilerine sağlanan basit vejeteryan öğünlerle idare etmeleri istenir. Kurs yönetimi meditasyona uygun, iyi, dengeli bir menü hazırlamak için çaba sarf ediyor. Eğer sağlık durumundan dolayı bir öğrencinin özel bir diyeti varsa, başvuru sırasında bunu yönetime bildirmelidir. Oruç tutmaya izin verilmez.

Kıyafet

Kıyafet basit, iddiasız ve rahat olmalı. Dar, şeffaf, iç gösteren ya da şort, kısa etek, tayt, kolsuz ya da açık üstler gibi göze çarpan kıyafetler giyilmemelidir. Güneşlenmek ya da kısmi çıplaklığa izin verilmez. Başkalarının dikkatinin en az düzeyde dağılması için bu önemlidir.

Çamaşır Yıkamak ve Banyo Yapmak

Çamaşır makinesi ya da kurutucu olmayacaktır, o yüzden öğrenciler yeteri miktarda kıyafet getirmelidir. Küçük parçalar elde yıkanabilir. Banyo yapmak ve çamaşır yıkamak meditasyon zamanlarında değil, sadece ara verilen zamanlarda mümkündür.

Dışarıyla İletişim

Öğrenciler kurs boyunca kurs sınırları içinde kalmalıdırlar. Ancak öğretmenin özel rızasıyla ayrılabilirler. Kurs sona ermeden dışarıyla iletişime izin verilmez. Buna mektuplar, telefon görüşmeleri ve ziyaretçiler de dahildir. Cep telefonları, çağrı cihazları ve diğer elektronik araçlar kurs sonuna kadar yönetime bırakılmalıdır. Acil bir durumda bir arkadaş ya da akraba yönetimle iletişime geçebilir.

Müzik, Okuma ve Yazma

Müzik enstirümanı, radyo vs. çalmak yasaktır. Kursa hiçbir yazı ya da okuma materyali getirilmemelidir. Öğrenciler not alarak dikkatlerini dağıtmamalıdırlar. Okuma ve yazma üzerindeki sınırlama bu meditasyonun katı uygulama doğasını vurgulamak içindir.

Teyp , Fotoğraf Makineleri ve Kameralar

Öğretmenin açık izni olmadan kullanılamazlar.

Kurs Finansmanı

Saf Vipassana geleneğine göre kurslar sadece bağışlarla idare edilir. Bağışlar sadece S.N.Goenka ya da onun asistan öğretmenlerinden biriyle en az bir 10 günlük kurs tamamlamış olanlardan kabul edilir. Kursu ilk kez alan biri kursun son gününde ya da ileride başka bir zaman bağışta bulunabilir.

Bu şekilde kurslar uygulamanın kendileri için yararlı olduğunu fark edenler tarafından desteklenir. Bu yararları başkalarıyla paylaşmayı dileyerek kişi kendi imkanları ölçüsünde ve kendi istemiyle bir bağışta bulunur. Bu bağışlar, dünya çağında bu gelenekteki kursların tek maddi kaynağıdır. Varlıklı bir vakıf ya da sponsor olan bir birey yoktur. Ne öğretmenler ne de organizatörler hizmetleri için herhangi bir ödeme alırlar. Böylelikle Vipassana'nın yayılması ticarilikten uzak, saf amacıyla gerçekleştirilir.

Bağış az ya da çok olsun, başkalarına yardım etme isteğiyle verilmeli: ''Katıldığım kurs geçmiş öğrencilerin cömertliğiyle karşılanmıştı. Şimdi de ben gelecekteki bir kursun giderleri için bir şey vereyim ki başkaları da bu teknikten faydalanabilsin.''

Özet

Disiplin ve kuralların ardındaki anlamı aşağıdaki şekilde özetleyerek açıklanabilir:

Başkalarını rahatsız etmemek için davranışlarınıza çok özen gösterin. Başkalarının dikkatinizi dağıtmasına aldırış etmeyin.

Bir öğrenci yukarıdaki kurallardan birkaçının pratik nedenlerini anlayamamış olabilir. Olumsuzluk ya da şüphe geliştirmesine izin vermek yerine öğretmenden anında bir açıklama istenmelidir.

Ancak disiplinli bir yaklaşım ve maksimum çabayla bir öğrenci uygulamayı tam anlamıyla kavrayabilir ve ondan yararlanabilir. Kurs boyunca vurgu, çalışmak üzerinedir. Altın kural, yalnızmış gibi, kişinin zihnini içe döndürerek, karşılaşacağı herhangi bir rahatsızlık ya da dikkat dağıtıcı bir şeyi görmezden gelerek meditasyon yapmaktır.

Sonunda öğrenciler Vipassana'daki ilerlemelerinin yalnızca kendi iyi niteliklerine, kişisel gelişmeye ve beş faktöre bağlı olduğunu görmelidir: ciddi çaba, güven, içtenlik, sağlık ve bilgelik.

Yukarıdaki bilginin, meditasyon kursunuzdan maksimum yarar sağlamanız için size yardımcı olmasını dileriz. Hizmet etme fırsatına sahip olduğumuz için mutluyuz ve size Vipassana deneyimizde huzur ve uyum diliyoruz.

KURS PROGRAMI

Aşağıdaki kurs programı uygulamanın sürekliliğini sağlamak için tasarlanmıştır. En iyi sonucu elde etmek için öğrencilerin bu programı mümkün olduğunca yakından izlemeleri önerilir.

4.00 Sabah uyanma zili
4.30-6.30 Meditasyon salonunda ya da odanızda meditasyon
6.30-8.00 Kahvaltı
8.00-9.00 Meditasyon salonunda grup meditasyonu
9.00-11.00 Öğretmenin talimatlarına göre meditasyon salonunda ya da odanızda meditasyon
11.00-12.00  Öğle yemeği
12.00-13.00 Dinlenme ve öğretmenle görüşmeler
13.00-14.30 Meditasyon salonunda ya da odanızda meditasyon
14.30-15.30 Meditasyon salonunda grup meditasyonu
15.30-17.00 Öğretmenin talimatlarına göre meditasyon salonunda ya da odanızda meditasyon
17.00-18.00 Çay
18.00-19.00 Meditasyon salonunda grup meditasyonu
19.00-20.15 Meditasyon salonunda öğretmenin akşam konuşmaları
20.15-21.00 Meditasyon salonunda grup meditasyonu
21.00-21.30 Meditasyon salonunda soru sorma zamanı
21.30 Odalara çekilme - Işıkların kapanması

Dikkatlice okumak ve kursa kaydolmadan önce gözden geçirmek için yukarıdaki ''Disiplin Kurallarını''nın bir kopyasını Adobe Acrobat formatında buradan indirebilirsiniz. Kurs için başvuru formunu doldurup göndererek Vipassana meditasyon kursuna başvurabilirsiniz.