מונחים

כללי

קורסים דו־לשוניים הם קורסים שהנחיות התרגול בהם ניתנות בשתי שפות. כל התלמידים מקשיבים להנחיות המדיטציה היומיות בשתי השפות, ושיחות הערב מושמעות בכל שפה בנפרד.

תלמידים ותיקים הם אלו שהשלימו לפחות קורס ויפאסנה אחד בן עשרה ימים בהנחיית ס.נ. גואנקה או אחד המורים שהסמיך. תלמידים ותיקים מוזמנים להתנדב לשירות בקורס באחד המועדים המופיעים לעיל.

כל הקורסים מתקיימים על בסיס תרומות בלבד. כל ההוצאות ממומנות באמצעות תרומות שהתקבלו מתלמידים שהשלימו לפחות קורס ויפאסנה אחד בהנחיית ס.נ. גואנקה או אחד המורים שהסמיך, חוו בעצמם את התועלת הטמונה בתרגול, ומעוניינים להעניק לאחרים הזדמנות דומה. המורים וכל יתר המתנדבים במרכז המדיטציה עושים את מלאכתם בלי לקבל עבורה תשלום כספי או כל תמורה חומרית אחרת. כך לימוד הוויפאסנה נשאר נטול אינטרס מסחרי.

קורסי ויפאסנה מתקיימים גם במרכזי מדיטציה וגם באתרים שאינם מרכזי קבע. מרכזי המדיטציה מוקדשים בלעדית ללימוד ולתרגול מדיטציה, והקורסים בהם נערכים באופן סדיר לאורך כל השנה. לפני שהוקמו מרכזי המדיטציה, נערכו קורסי ויפאסנה במסורת זו באתרים זמניים שונים שנשכרו לצורך קיום הקורסים, כגון אכסניות, מנזרים וכנסיות. כיום, בארצות ובאזורים שטרם הוקם בהם מרכז מדיטציה על־ידי תלמידי ויפאסנה מקומיים, קורסים בני עשרה ימים מתקיימים באתרים זמניים כאלה.


סוגי קורסים

קורסים קצרים לתלמידים ותיקים הם קורסי ויפאסנה בני יום אחד או בני שלושה ימים, המיועדים לכל מי שהשלים קורס בן עשרה ימים בהנחיית ס.נ. גואנקה או אחד המורים שהסמיך. תלמידים ותיקים מוזמנים להגיש בקשה להשתתף בקורסים אלה גם אם עבר זמן מה מאז הקורס האחרון שבו השתתפו.

קורסי 10 ימים הם קורסי מבוא במדיטציית ויפאסנה שבהם הטכניקה נלמדת בהדרגה יום אחר יום. הם מתחילים בערב יום 0, לאחר הרשמה בשעות 17:00-14:00, וכוללים 10 ימים מלאים של תרגול מדיטציה. הקורסים מסתיימים בבוקר היום ה-11 בסביבות השעה 7:30 בבוקר.

קורסי 10 ימים למנהלים הינם קורסי מבוא לויפאסנה המותאמים לפקידים ממשלתיים ואנשי עסקים בהם נלמדת הטכניקה שלב אחר שלב. למידע נוסף אנא אתר קורסי המנהלים.עיינו ב הקורס מתחיל לאחרי הרשמה בשעות 14-16, שאחריה 10 ימים מלאים של מדיטציה, ומסתיים ביום ה11 ב7:30 בבוקר.

לקורסי 10 ימים לתלמידים ותיקיםיש את אותו לוח זמנים ואותם כללים כמו קורס 10 ימים. קורסים אלה פתוחים לתלמידים ותיקים רציניים אשר סיימו לפחות 3 קורסי 10 ימים, קורס סאטיפאטהנה אחד, לא תרגלו טכניקת מדיטציה אחרת מאז קורס ה10 ימים האחרון שלהם, מתרגלים טכניקת ויפאסנה זו לפחות שנה, ואשר מנסים לשמור על חמישה כללי המוסר בחייהם.

קורסי 10 ימים מיוחדים פתוחים רק לתלמידים ותיקים רציניים אשר מחויבים לטכניקה זו וסיימו לפחות חמישה קורסי 10 ימים, קורס סאטיפאטהנה אחד, שירתו בלפחות קורס 10 ימים אחד, ומתרגלים באופן סדיר לפחות שנתיים.

The 14-Day Gratitude Course was previously called the Teacher's Self Course. One of the qualities we develop as we meditate is gratitude - gratitude towards one’s teachers, Goenkaji and Mataji, and towards the long tradition of Vipassana teachers, right back to the Buddha.

The course is open to old students who are active in giving service. Requirements include 3 x 10day courses plus one Satipaṭṭhāna course, being active in Dhamma service, trying to maintain two-hour daily practice since last 10-Day course, and trying to maintain the five precepts to the best of one's ability. Local teacher’s recommendation is required. The course follows the usual format of 3x group sittings with instructions in the day, but students work more independently and the teaching materials are drawn from the 20-day course. This is a half-way step to help students mature for long courses, and serves to inspire students to work more deeply in Dhamma.

קורסי 20 יום פתוחים רק לתלמידים ותיקים רציניים אשר מחויבים לטכניקה זו וסיימו לפחות חמישה קורסי 10 ימים, קורס סאטיפטהאנה אחד, שירתו בקורס 10 ימים אחד לפחות, ואשר מתרגלים באופן סדיר לפחות שנתיים.

קורסי 30 יום פתוחים רק לתלמידים ותיקים רציניים אשר מחויבים לטכניקה זו וסיימו לפחות שישה קורסי 10 ימים (אחד מאז קורס ה20 יום הראשון שלהם), קורס 20 יום אחד, קורס סאטיפאטהנה אחד, ומתרגלים באופן סדיר לפחות שנתיים.

קורסי 45 יוםפתוחים רק למי שמעורב בשירות הדאמה ומורים אשר סיימו לפחות שבעה קורסי 10 ימים (אחד מאז קורס ה30 יום הראשון שלהם), שני קורסי 30 , קורס סאטיפאטהנה אחד, ומתרגלים באופן סדיר לפחות שלוש שנים.

קורסי 60 יוםהם פתוחים רק למי שמעורב בשירות הדאמה ומורים אשר סיימו לפחות שני קורסי 45 ימים, מתרגלים טכניקה זו לפחות חמש שנים, מקפידים על תירגול יומי (שעתיים ביום) לפחות שנתיים, נמנעים מהריגה, התנהגות מינית בלתי הולמת, חומרים משכרים ושומרים על שאר כללי המוסר כמיטב יכולתם לפחות שנה ושעברה לפחות חצי שנה מאז הקורס הארוך האחרון שלהם; הקורס מוגבל למורים ולאלה שמעורבים באופן עמוק בשרות דהאמה.

קורסי ילדים פתוחים לכל ילד בגיל 12-8 אשר רוצה ללמוד מדיטציה. ההורים אינם צריכים להיות מודטים בעצמם.

תוכניות לתלמידים ותיקיםדומות ל תקופות שירות בהן יש זמן לעבוד על מגוון של משימות תחזוקה, שיפוץ וגינון במרכז, אך יש להם תוכנית יותר מלאה, הזדמנות לפגוש מורים, ולפעמים פגישות עמותה. כלתלמיד ותיק aמוזמן/נת להשתתף. התוכנית היומית תכלול שלושה ישיבות קבוצתיות ביחד עם זמני עבודה בבוקר ואחה"צ ובערב יושמעו הקלטות של שיחות והרצאות מיוחדות שס.נ. גואנקה נתן לתלמידים ותיקים.

ימים פתוחים נערכים בין קורסי המדיטציה.כולם מוזמנים לבוא וללמוד על מדיטצית ויפאסנה ועל המרכז.

קורס סאטיפטהאנה הוא בן 8 ימים, לוח הזמנים וכללי המשמעת בקורס זה זהים לאלה של קורס בן 10 ימים. בשיחות הערב בקורס, מבאר מר גואנקה את דרשת הסאטיפטהאנה (Maha Satipatthana Sutta), הטקסט העיקרי בו מסביר הבודהא באופן שיטתי, את עקרונות טכניקת הוויפאסנה. קורס סאטיפטהאנה מיועד לתלמידים ותיקים אשר: 1. שסיימו לפחות שלושה קורסים בני 10 ימים עם ס.נ. גואנקה או עם אחד מעוזריו המוסמכים. 2. תירגלו ויפאסנה לפחות במשך שנה לפחות. 3. נמנעו מתרגול טכניקות מדיטציה אחרות, מאז הקורס האחרון שלהם. 4. מנסים לשמור על חמשת כללי הסילה בחיי היום יום ומקפידים לשמור על הכלל השלישי (הימנעות מהתנהגות מינית לא הולמת - sexual misconduct) ועל הכלל החמישי (הימנעות משימוש בחומרים משכרים) מרגע הירשמם לקורס.

לקורסים עצמיים לתלמידים ותיקיםיש את אותו לוח זמנים ואותם כללים כמו קורס 10 ימים. ההבדל הוא שאין מורה נוכח. קורסים אלה פתוחים לתלמידים ותיקים רציניים אשר סיימו לפחות 3 קורסי 10 ימים, לא תרגלו טכניקת מדיטציה אחרת מאז קורס ה10 ימים האחרון שלהם, מתרגלים טכניקת ויפאסנה זו לפחות שנה, ואשר מנסים לשמור על חמישה כללי המוסר בחייהם.

תקופת שירות היא פרק זמן המוקדש לביצוע עבודות שמטרתן לשפר את התנאים במרכז המדיטציה. סדר היום בתקופת שירות שונה מזה הנהוג בקורסים: במהלך היום המתנדבים עוסקים בעבודות שונות, כגון תיקון, צביעה, גינון וניקיון, וכן מתרגלים בשלוש ישיבות מדיטציה קבוצתיות. בשעות הערב המתנדבים מאזינים לשיחות וצופים בסרטי וידיאו בנושא ויפאסנה.

קורסי אנאפאנה לבני נוער פתוחים לנערים/ות בגיל 18-13. ההורים אינם נדרשים להיות מודטי ויפאסנה.