מדיניות פרטיות

Dhamma.org cares about your privacy. As new data protection regulations come into effect around the world, including the GDPR in the European Union, we have taken the opportunity to make improvements for the benefit of all Dhamma.org users. Specifically, we have updated our Privacy Policy as of May 25, 2018. We appreciate your patience while we are working on translating the updates. In the meantime please consult the Privacy Policy in English for the latest revision. Thank you.

תודה לך על ביקורך באתר האינטרנט למדיטציית ויפאסנה. הפרטיות שלך חשובה לארגונים שלנו. כדי להגן על פרטיותך בצורה טובה יותר, אנו מספקים כאן מידע על הנהלים שלנו לגבי שימוש במידע, ולגבי הדברים האחרים שעליך לדעת באשר לדרך שבה אנו אוספים את המידע שלך ומשתמשים בו, הן באתר זה והן באופן כללי באתרים של הארגונים הקשורים אלינו ברחבי העולם. עם זאת, שים לב שהפרטים הספציפיים של מדיניות הפרטיות של הארגונים הקשורים אלינו ברחבי העולם, עשויים להיות שונים ממדינה למדינה. תוכל לקבל עותק של מדיניות הפרטיות הספציפית הרלוונטית למידע שלך ממשרד ההרשמה לקורסי ויפאסנה או באתר קורסי הוויפאסנה עם הגעתך.

המידע שאנו אוספים

אם תבחרו להירשם לקורס מדיטציית ויפאסנה באמצעות טופס ההרשמה המקוון או הרגיל שלנו, פריטי המידע האישיים שעשויים להיאסף הם: שם, כתובת, כתובת דוא"ל, מספר טלפון, מספר פקס, וכל פריטי המידע האישיים האחרים שיש לציין בטופס ההרשמה ובטופס הבקשה. המידע האישי שלכם הכלול בטופס ההרשמה ובטופס הבקשה מאוחסנים אצלנו באופן מאובטח, והאנשים היחידים שיש להם גישה למידע הם אלו שצריכים לקבל גישה אליו, כגון אחראי ההרשמה, מנהל מרכז המדיטציה והמורים המנחים את הקורס שאליו נרשמתם.

אם תבחרו לנצל את השירות "ספר לחבר על ויפאסנה", יהיה עליכם לציין את כתובת הדוא"ל שלכם ואת כתובת הדוא"ל של האדם האחר, כדי לשלוח להם הודעה אלקטרונית ואת כתובת אתר האינטרנט שלנו. המידע האישי שעשוי להיאסף עליכם בשירות זה הוא כתובת הדוא"ל שלכם, והמידע האישי שעשוי להיאסף על האדם האחר בדפים אלה כולל את כתובת הדוא"ל של הנמענ.ת. ייתכן שנאסוף גם מידע לא אישי כשתבקרו באתר האינטרנט שלנו, כגון סוג הדפדפן שאתם משתמשים בו, סוג מערכת ההפעלה שאתם משתמשים בה, ושם הדומיין של ספק האינטרנט שלכם.

כיצד אנו משתמשים במידע שלך?

אנו משתמשים במידע שאתה מספק על עצמך בטופס הבקשה ובטופס ההרשמה כדי לבדוק את בקשתך להצטרף לקורס וכדי לרשום אותך לקורס. בנוסף, אנשים המשתתפים בקורסי ויפאסנה לעתים קרובות משתתפים בקורסים עוקבים במהלך חייהם. כדי לאפשר השתתפות בקורסים עוקבים וכדי לשמור תיעוד של ההיסטוריה והניסיון של התלמידים, אנו עשויים לשמור את נתוני הקורס של כל תלמיד לזמן בלתי מוגבל, בהיעדר איסור חוקי על כך. במקרים מסוימים, אנו עשויים להשתמש בשמך, כתובתך ו/או בכתובת הדוא"ל שלך כדי לשלוח לך מידע על פעילויות הקשורות לוויפאסנה, אם לא בחרת שלא לקבל מידע כזה. אנו משתמשים במידע שאתה מספק על אחרים בשירות "ספר לחבר" כדי שנוכל לשלוח להם את ברכתך ואת כתובת אתר האינטרנט שלנו. לעתים אנו משתמשים במידע המזוהה הלא-אישי שאנו אוספים כדי לשפר את העיצוב ואת התוכן של האתר שלנו, וכדי שנוכל להבין מי נכנס לאתר שלנו מאילו מקומות, ולאילו קבצים הם ניגשים.

כל המורים לוויפאסנה והמורים-העוזרים לוויפאסנה, כמו גם צוות הניהול של מרכז המדיטציה ועובדי הדהאמה, יכולים לקרוא את המידע שסיפקת בטופס ההרשמה או בטופס הבקשה שלך רק אם יש להם צורך בכך. מידע זה נשמר בסודיות ומוגן מפני צד שלישי ברגע שהוא מגיע לצוות ההרשמה של מרכז המדיטציה או של אתר הקורסים שאליו הוא נשלח. עם זאת, האופן שבו המידע שלך נשמר ומאוחסן והדרך שבה נעשה בו שימוש נקבעים לפי מדיניות הפרטיות הספציפית המיושמת במדינה שבה נערך הקורס שאליו נרשמת. הסיכון היחיד לחשיפה בלתי מכוונת של המידע שלך עשוי להיות במקרה של טפסים הנשלחים בדוא"ל, בעת שליחתם ברשת האינטרנט, שכן בנסיבות מסוימות, השירות שלנו לשליחת טפסים בדוא"ל אינו מאובטח. אנא הימנע משימוש בשירות שליחת הטפסים בדוא"ל שבאתר זה אלא אם כן אתה מוכן לקחת סיכון זה באופן אישי.

טופסי ההרשמה שלנו והמידע האישי הכלול בהם מטופלים באמצעות אחסון ועיבוד במחשבים. בנוסף, המחשבים שלנו ממוקמים במדינות שונות בעולם. שליחה על-ידך של טופס הרשמה להשתתפות באחד הקורסים שלנו מהווה הסכמה חד-משמעית מצדך לאחסון ולעיבוד של המידע המופיע בטופס ההרשמה שלך במחשב, להעברה בין-ארצית של המידע האישי שלך המופיע בטופס ההרשמה, ולטיפול בכל המידע שאתה שולח לנו בתהליך ההרשמה ולאחסונו, בהתאם לתקנות הפרטיות המקומיות. בנוסף, במקרים מסוימים שירות הדוא"ל של מרכז המדיטציה שאליו נשלח טופס ההרשמה עשוי להיות מסופק באמצעות אפליקציות של גוגל. כתוצאה, הטיפול במידע שבטופס ההרשמה שלך כפוף למדיניות הפרטיות ולמדיניות האבטחה של גוגל, כפי שהן מפורסמות באתרים של גוגל. לטובת התלמידים, ייתכן שנידרש לרשום הערות ולשמור הערות לגבי סוגיות בריאותיות או התנהגותיות בהקשר של הקורס.

איסוף מידע על אתרי צד שלישי

מדיניות פרטיות זו עוסקת רק בשימוש במידע שאנו אוספים ממך ובהפצתו. אתר האינטרנט שלנו עשוי לכלול קישורים לאתרים אחרים שמדיניות הפרטיות שלהם שונה משלנו. על המבקרים באתרים הללו לעיין במידע על פרטיות המופיע בהם, שכן אין לנו שליטה במידע הנמסר לאתרי צד שלישי או הנאסף על-ידם. מאחר שארגוני הוויפאסנה שלנו אינם שולטים במדיניות הפרטיות של אתרי צד שלישי, אתה נתון למדיניות הפרטיות ולנהלים של אתרי צד שלישי אלה, אם ישנם כאלו, וארגוני הוויפאסנה שלנו לא יהיו אחראים לשימוש במידע האישי שלך או להפצתו על-ידי אתרי צד שלישי אלה. לכן אנו ממליצים לך לשאול שאלות לפני שאתה מוסר את המידע האישי שלך לאחרים.

עוגיות

עוגייה היא קובץ טקסט המכיל כמות קטנה של מידע שהשרת שלנו מוריד למחשב האישי שלך כשאתה מבקר באתר האינטרנט שלנו. הקובץ מכיל מספר ייחודי כך שהשרת שלנו יודע עם איזה מחשב אישי הוא מתקשר. אנו יוצרים עוגיית "סשן" כשאתה משתמש בטופס ההרשמה המקוון כדי להירשם לקורס. אנו משתמשים בעוגיית "סשן" גם כדי לדעת אם נכנסת למערכת כתלמיד ותיק או לא. יש עוגיות המוקצות למחשב האישי שלך רק למשך זמן הביקור שלך באתר האינטרנט, והן קרויות "עוגיות מבוססות סשן". עוגיות אלה נמחקות אוטומטית כשאתה סוגר את דפדפן האינטרנט שלך. ייתכן שגם אתרי אינטרנט "אזוריים" של ויפאסנה משתמשים בעוגיות.

פרטיות ילדים

In accordance with the U.S. Children's Online Privacy Protection Act of 1998 (and comparable legislation of other countries, including GDPR), we will never knowingly request or solicit personally identifiable information from anyone under the age of 13 without verifiable parental consent. In the event we receive actual knowledge that we have collected such personal information without the requisite and verifiable parental consent, we will delete that information from our database as quickly as is practical.

דרישות פרטיות ספציפיות למדינה

שים לב שבכל מדינה עשויים להיות דרישות שונות מבחינת חוקי פרטיות. ארגוני הוויפאסנה שלנו ברחבי העולם פיתחו מדיניות פרטיות ספציפית כדי לעמוד בדרישות שעשויות להיות שונות בפרטיהן מהמדיניות הכללית יותר המפורטת לעיל. תוכל לקבל תדפיס של הדרישות הספציפיות הללו על-ידי יצירת קשר עם משרד ההרשמה של מרכז הוויפאסנה שבו יתקיים הקורס שנרשמת אליו, או באתר הקורס כשתגיע אליו.

Dhamma.org is committed to protecting the “rights and freedoms” of individuals whose information Dhamma.org collects in accordance with such laws including but not limited to the General Data Protection Regulation (GDPR).

Pursuant to the applicable privacy regulations, you may have the following rights, among others, with regard to any data we collect or retain that relates to you:

  • the right of access, i.e. the right to obtain confirmation as to whether or not personal data is being processed, and where this is the case, to obtain access thereto;
  • the right to rectification and erasure, i.e. the right to have inaccurate data rectified and/or to have incomplete data completed, and the right to have personal data erased for legitimate reasons;
  • the right to impose restrictions on the processing of personal data, i.e. the right to request the suspension of data processing for legitimate reasons;
  • the right to data portability, i.e. the right to receive the data in a structured, commonly-used and easily readable format, as well as the right to transmit the data to another data controller
  • the right to object, i.e. the right to oppose the processing of data where legitimate reasons for this exist, including data processed for marketing and profiling purposes, if this is envisaged;
  • the right to contact the competent data protection authority in case of unlawful data processing.

You may exercise the rights listed above by writing to dhamma.org at privacy@dhamma.org. In addition to the foregoing rights, each application form to register for a Vipassana Meditation course or related activity contains a series of disclosures and consents, which are also intended to protect your rights.

קבלה/אי-קבלה של דברי דואר והודעות דוא"ל

אנו מספקים לך את האפשרות לבחור שלא לקבל מארגוני הוויפאסנה שלנו דברי דואר או הודעות דוא"ל בנושא השירותים שלנו או מידע אחר הקשור לוויפאסנה. במקרים אחרים, ייתכן שתוכל לבחור להצטרף לרשימות תפוצה מקומיות. אם תרצה להסיר את שמך, כתובת הדוא"ל שלך ופרטים אישיים אחרים שלך ממאגר המידע שלנו, תוכל לעשות זאת על-ידי שליחת הודעת דוא"ל לכתובת: database-remove@dhamma.org. כמו כן, תוכל ליצור קשר עם מרכז הוויפאסנה או העמותה לוויפאסנה שבמדינתך ולבקש את הפרטים האלו.

כיצד ליצור עמנו קשר

אם יש לכם שאלות או חששות לגבי פרטיות או מדיניות אחרת של אתר האינטרנט, אתם מוזמנים לשלוח הודעה לכתובת: webmaster@dhamma.org.

תאריך תוקף

מדיניות פרטיות זו תקפה נכון ל-1 בנובמבר, 2001. ארגוני הוויפאסנה שלנו שומרים לעצמם את הזכות לשנות את תנאי המדיניות הזו בכל עת ולפי שיקול דעתם הבלעדי. שימושך באתר האינטרנט הזה הוא בבחינת קבלה מחייבת של המדיניות המוזכרת לעיל.