כללי התנהגות לעובדי דהאמה

מי ייתן ששירות הדהאמה יביא לך תועלת רבה. אנו מציגים בפניך את המידע להלן בליווי מיטב איחולי ההצלחה. אנא קרא אותו בעיון רב לפני בואך לשרת.

שירות נטול אנוכיות

שירות נטול אנוכיות הוא מרכיב חיוני בדרך הדהאמה, וצעד חשוב בדרך לשחרור. תרגול ויפאסנה משרש בהדרגה את המשקעים הלא טהורים, עד אשר מושגים אושר ושלווה פנימיים. בתחילה עשוי השחרור מהסבל להיות חלקי בלבד, אך עם זאת הוא מעורר תחושה עמוקה של הכרת תודה על שניתנה בידינו דרך הדהאמה הנפלאה. בלוויית תחושות אלו של אהבה וחמלה, מתעורר בנו באופן טבעי הרצון לעזור לאחרים להשתחרר מסבלם. השירות בקורסים נותן הזדמנות לבטא את הכרת התודה הזו, באמצעות מתן עזרה לאנשים בזמן שהם לומדים דהאמה, בלי לצפות לתמורה כלשהי. כשאנו משרתים אחרים באופן נטול אנוכיות, אנו למעשה משרתים גם את עצמנו בכך שאנו מפתחים בקרבנו את עשר הסגולות (paramis) ומשנים את דפוס ההתנהגות האנוכי שלנו.

מי יכול לתת שירות דהאמה?

תלמידים שהשלימו קורס בן עשרה ימים בהנחיית ס.נ. גואנקה או אחד מעוזריו המוסמכים, ושלא תרגלו טכניקות מדיטציה אחרות מאז קורס הוויפאסנה האחרון שבו השתתפו, יכולים לתת שירות דהאמה. בנוסף, מומלץ שעובדי דהאמה ינסו לשמור על תרגול יומיומי בביתם.

קוד ההתנהגות

אלא אם מצוין אחרת, על עובדי הדהאמה לקיים את הכללים המופיעים בקוד ההתנהגות לקורסי מדיטציה. כללים אלו תקפים גם לגבי עובדי דהאמה. למרות זאת, ייתכן שבמקרים מסוימים תידרש ותינתן הקלה בכללים אלו.

חמשת כללי המוסר

אבני היסוד של קוד ההתנהגות הם חמשת כללי המוסר: להימנע מהרג של כל יצור חי, להימנע מגניבה, להימנע מהתנהגות מינית לא נאותה (במרכז המדיטציה, פירוש הדבר להימנע מכל פעילות מינית), להימנע מאמירת שקר, ולהימנע מנטילה של חומרים משכרים.

חמשת כללי המוסר הללו מחייבים את כל השוהים במרכז המדיטציה, ויש לקיימם בקפדנות בכל עת. מאלו המשרתים בקורסים מצופה לנסות לשמור על חמשת הכללים גם בחיי היום-יום.

נכונות לקבל הדרכה

על עובדי דהאמה להישמע להוראות המורה, עוזרי המורה המוסמכים ומנהלי אתר הקורס. כמו כן, עליהם להיות קשובים לעצה ולהדרכה שיקבלו מהוותיקים מהם בדרך הדהאמה או בשירות. ניסיון לשנות הנחיות קיימות ונטילת יוזמה בביצוע משימות שונות ללא אישור או בניגוד להוראות האחראים, עלולים ליצור בלבול ולהביא לביצוע משימות שכבר נעשו, דבר שיגרום בזבוז זמן ומשאבים. התעקשות לעבוד בניגוד להוראות אינה עולה בקנה אחד עם רוח השיתוף וההרמוניה הקיימת באווירת הדהאמה. עובדי הדהאמה, בנכונותם להישמע להוראות, לומדים להתגבר על העדפות אישיות ועל דעות קדומות, ופועלים לטובת המודטים ולטובת הניהול היעיל וההרמוני של הקורסים ושל המרכז. אם מתעוררות בעיות, יש לנסות לפתור אותן בפתיחות ובענווה. הצעות חיוביות תמיד יתקבלו בברכה.

קשר עם מודטים

בכל מצב, על עובדי הדהאמה לדאוג קודם כול לרווחת התלמידים המשתתפים בקורס. הקורסים ומרכזי המדיטציה קיימים למען המודטים; הם האנשים החשובים ביותר, והם אלו העוסקים בעבודה החשובה ביותר. תפקידם של עובדי הדהאמה הוא לסייע למודטים בכל דרך אפשרית. לכן, יש לתת לתלמידים עדיפות בכל הקשור למגורים ולמזון. על עובדי הדהאמה לאכול בנפרד מהתלמידים, וזאת רק לאחר שהארוחה הוגשה לתלמידים, אלא אם עליהם לבצע עבודה דחופה. על עובדי הדהאמה להימנע משימוש במקלחות לרחצה ולכביסה בזמנים שהוקצו לשם כך לתלמידים. בסיומו של יום, עליהם לפרוש למיטותיהם רק לאחר שהתלמידים עשו זאת, כדי שיוכלו לטפל בבעיות העשויות להתעורר בזמן זה. כמו כן, יש לתת עדיפות לתלמידי הקורס בשימוש בכל המתקנים האחרים, ולהימנע ככל האפשר מלהפריע להם.

קשר עם תלמידים בקורס

רק מנהלי הקורסים רשאים לפנות ישירות לתלמידים – מנהלת הקורס לתלמידות ומנהל הקורס לתלמידים. עליהם לוודא שהתלמידים ממלאים אחר כללי המשמעת ולוח הזמנים, ולעתים הם יצטרכו לדבר עם אלו החורגים מהם. התקשורת עם התלמידים צריכה להתבצע תמיד בצורה ידידותית ומלאת חמלה, ומתוך כוונה לעודד אותם להתגבר על הקשיים שלהם. יש להקדיש תשומת לב לניסוח הדברים, להשתמש בשפה חיובית ולעולם לא לדבר בתקיפות. אם עובד דהאמה אינו מסוגל לעשות זאת, עליו לקרוא לעובד אחר שיעשה זאת במקומו. במקרה של הפרת כללי המשמעת, על המנהלים תמיד לברר את הסיבות לכך ולא לשערן.

על כל עובדי הדהאמה להתנהג בכבוד ובנימוס, ולהיות נכונים לעזור כשפונים אליהם. כדאי לשאול את התלמיד לשמו. על עובדי הדהאמה לנסות להפנות את התלמידים לאדם המתאים – למורה או למנהל – בהתאם לאופי הפנייה, תוך הימנעות מהארכה בשיחה ומהפרעה. אין לענות לתלמידים על שאלות הקשורות במדיטציה. יש להפנותם לשם כך למורה. כמו כן, יש לעדכן את המורה לגבי כל תקשורת שהייתה לתלמיד עם ההנהלה. לעולם אין לדון שלא לצורך עם עובדי דהאמה אחרים בעניינים האישיים של התלמידים.

תרגול המדיטציה של עובדי הדהאמה

על עובדי הדהאמה לשרת באופן מצפוני, בלי לבזבז זמן, תוך הקדשת מלוא תשומת הלב לעבודתם; זהו התרגול שלהם. בו בזמן, עליהם גם להקפיד על תרגול המדיטציה שלהם. על כל עובד דהאמה למדוט לפחות שלוש שעות ביום; במידת האפשר, רצוי שיהיו אלה שעות הישיבה הקבוצתית (8:00, 14:30 ו-18:00). בנוסף, בכל ערב שבו נוכחים במרכז מורים, תתקיים באולם המדיטציה ישיבה קבוצתית קצרה לעובדי הדהאמה בשעה 21:00. ישיבות קבוצתיות אלה חיוניות לרווחתם של עובדי הדהאמה. במשך הקורס, עליהם לתרגל ויפאסנה, ובעת הצורך לתרגל אנפאנה. הם יכולים לשנות את תנוחת הישיבה שלהם במשך הישיבות הקבוצתיות אם הם חפצים בכך.

בכל עת מוטלת על עובדי הדהאמה האחריות להתבונן בעצמם. עליהם לנסות לשמור על איזון נפשי בכל מצב ולהיות מודעים לכוונה שלהם. אם הם אינם מסוגלים לעשות זאת בגלל עייפות או בשל כל סיבה אחרת, עליהם למדוט או לנוח יותר, גם אם נראה כי יש עומס רב במשימות השירות. אל לעובד דהאמה לראות את עצמו כמי שאין לו תחליף. הוא יכול לתת שירות דהאמה נאות רק כשיש בו שלווה והרמוניה פנימיים. בהיעדר בסיס חיובי, העבודה אינה יכולה להיות בעלת תועלת ממשית. על עובדי דהאמה השוהים זמן ממושך במרכז המדיטציה להשתתף מדי פעם בקורס בן עשרה ימים, לחדול מכל עבודה, ולא לצפות ליחס מועדף בגין השירות שהעניקו.

פגישה עם המורה

על עובדי הדהאמה לשוחח על בעיות וקשיים עם המורה. הזמן המתאים להצגת שאלות בענייני שירות או בעניינים כלליים, הוא לאחר הישיבה הקבוצתית לעובדים, בשעה 21:00. אפשר גם לתאם ראיון אישי עם המורה. בהיעדר מורים, על עובדי הדהאמה להתייעץ בכל שאלה או קושי עם הנהלת המרכז.

הפרדה בין גברים לנשים

יש לשמור על הפרדה בין גברים לנשים במהלך הקורסים וביניהם. אמנם הפרדה מוחלטת אינה אפשרית מבחינת עובדי הדהאמה בשל תנאי העבודה, אולם אין לראות בכך הזדמנות לגברים ולנשים להתרועע זה עם זה מעבר לנדרש לשם ביצוע העבודה בשירות הדהאמה. כלל זה חשוב במיוחד לזוגות.

מגע גופני

כדי לשמור על אווירת המדיטציה הטהורה ועל אופי התרגול, המבוסס על התבוננות פנימית, וכן כדי לשמש דוגמה אישית נאותה לתלמידים, על עובדי הדהאמה להימנע ממגע גופני עם מודטים או עם עובדים אחרים, גברים או נשים. יש להקפיד על כלל זה במהלך הקורס ובזמנים שבין הקורסים.

דיבור נאצל

על עובדי הדהאמה לכבד את השתיקה הנאצלת של התלמידים. עליהם להשתדל לשמור על שתיקה בשטח מרכז המדיטציה ולדבר רק בשעת הצורך. גם אם אין תלמידים בקרבת מקום, וגם אם לא מתנהל באותו זמן קורס, חשוב לא להפר את השקט שלא לצורך.

בזמן דיבור, על עובדי הדהאמה לתרגל דיבור נאצל: עליהם להימנע מאמירת דבר שקר או דברים שאינם האמת המלאה. עליהם להימנע מדיבור פוגעני ומשימוש במילים גסות. אדם המתרגל דהאמה יהיה תמיד מנומס ונעים הליכות. עליהם להימנע מהשמצות ומלשון הרע, ולהימנע ממתיחת ביקורת הנובעת מרגשות שליליים של הדובר. יש לדון בכל בעיה עם הנוגע בדבר או עם המורה או ההנהלה. עליהם להימנע מרכילות ומפטפוטי סרק, משירה, מזמזום ומשריקות.

דיבור נאצל הוא ללא ספק קשה הרבה יותר משתיקה. לכן זהו תרגול חשוב מאוד לאלו הצועדים בדרך הדהאמה.

הופעה אישית

בעיני אחרים, עובדי הדהאמה מייצגים את דרך הדהאמה ואת מרכז המדיטציה. לכן, על הופעתם להיות תמיד נקייה ומסודרת. אין ללבוש בגדים צמודים, שקופים, חושפניים או צעקניים. כמו כן, אין ללבוש בגדים העשויים למשוך תשומת לב מיותרת (כגון מכנסיים קצרים, חצאיות קצרות, מכנסי טייץ, גופיות או חולצות בטן). יש להשתדל לענוד כמה שפחות תכשיטים או להימנע לחלוטין מענידתם. יש להקפיד על הופעה צנועה זו במשך כל זמן השהייה במרכז המדיטציה.

עישון

ההנחה היא שכל מי שקיבל על עצמו את דרך הדהאמה, חדל זה מכבר להשתמש בחומרים משכרים, כגון אלכוהול, חשיש ומריחואנה. גם השימוש בטבק אסור לחלוטין בכל שטח מרכז המדיטציה. כמו כן, העובדים אינם רשאים לעזוב את המרכז כדי לעשן.

מזון

הארוחות המוגשות בקורס הן ארוחות פשוטות, מזינות וצמחוניות, והן אינן מושתתות על פילוסופיה תזונתית כלשהי. עובדי הדהאמה, כמו כל התלמידים, מצופים לקבל את המזון המוגש להם מתוך גישה של פרישות.

מאחר שהארוחות המוגשות בקורסים הן צמחוניות לחלוטין, אין להביא למרכז מזון המכיל אלכוהול, ביצים או מזון המכיל ביצים. באופן כללי, יש להשתדל ככל האפשר שלא להביא מזון מבחוץ.

העובדים מקיימים את חמשת כללי המוסר, ולכן הם יכולים לאכול ארוחת ערב אם הם רוצים. יש להימנע מצום.

קריאה

עובדי דהאמה המעוניינים להתעדכן בענייני היום יכולים לקרוא עיתונים או שבועוני חדשות, אך רק באזור המנוחה שהוקצה לעובדי דהאמה, מחוץ לטווח ראייתם של התלמידים. מי שרוצה לקרוא יותר מאשר את חדשות היום, מוזמן לקרוא ספרים מתוך רשימת הספרים המומלצים לקריאה הנמצאים בספריית הדהאמה שבמרכז. אין לקרוא רומנים וכדומה.

קשר עם החוץ

העובדים אינם מתבקשים להתנתק לחלוטין מן העולם שבחוץ. עם זאת, הם יכולים לעזוב את מרכז המדיטציה רק לצורך עניינים דחופים ובאישור המורים. יש לצמצם שיחות טלפון למינימום ההכרחי. אורחים אישיים יכולים לבוא לבקר במרכז רק באישור מראש מההנהלה.

שמירה על ניקיון המרכז

מתפקידם של עובדי הדהאמה לשמור ככל האפשר על הסדר והניקיון במרכז המדיטציה; בנוסף לניקיון המטבח וחדר האוכל, יש לשמור על ניקיון באולם המדיטציה, בשירותים, במשרדים ובשטחי ההליכה. במקרה הצורך, על עובדי הדהאמה להיות מוכנים לבצע מדי פעם עבודות שאינן קשורות להכנת מזון או לניקיון.

שימוש ברכוש המרכז

כל תלמיד ויפאסנה מתחייב להימנע מלקיחת דבר שאינו ניתן לו. לכן, על העובדים לשים לב שלא לעשות שימוש ברכוש המרכז לצורכיהם האישיים, ולא לקחת דבר למגוריהם ללא קבלת רשות מהנהלת המרכז.

שהייה במרכז המדיטציה לתקופות ממושכות

באישור המורה, תלמידי ויפאסנה רציניים יכולים להישאר במרכז לתקופות ארוכות יותר, כדי להמשיך ולבסס את עצמם בתיאוריה של הדהאמה ובתרגולה. במהלך תקופה זו, הם יוכלו לשבת בחלק מן הקורסים ולשרת באחרים, כפי שיוחלט בהתייעצות עם המורים וההנהלה.

תרומה – דאנה

בקוד ההתנהגות לקורס המדיטציה מובהר כי לא נגבה תשלום בעבור הלימוד, השהייה, הלינה והשירותים האחרים הניתנים לתלמידים בקורסים. נקודה זו תקפה גם לגבי עובדי הדהאמה.

דהאמה טהורה ניתנת תמיד ללא תשלום. המזון, המגורים והשירותים האחרים ניתנים גם הם ללא תשלום. זה מתאפשר באמצעות תרומותיהם של תלמידים בקורסים קודמים. על עובדי הדהאמה להיות מודעים לכך ולשרת באופן המבטיח את השימוש הטוב ביותר בתרומות שניתנו, כדי שהתורמים יזכו למרב התועלת ממתן התרומה. גם עובדי הדהאמה יכולים לפתח את סגולת הדאנה (dāna parami) שלהם עצמם, על ידי מתן תרומות בהתאם ליכולתם, למען תועלתם של אחרים. הקורסים ומרכזי המדיטציה מתנהלים אך ורק באמצעות תרומות של תלמידים מלאי הכרת תודה.

אף אחד אינו רשאי לשלם על עצמו, בכסף או בכל דרך אחרת; כל תרומה היא לטובת הזולת. כמו כן, שירות הדהאמה אינו יכול להיות דרך לשלם בעבור מזון ולינה. נהפוך הוא, השירות מועיל לעובדי הדהאמה עצמם בכך שהוא מאפשר להם הכשרה נוספת יקרת ערך בדרך הדהאמה. ההשתתפות בקורס או השהות במרכז נותנות לעובדי הדהאמה הזדמנות לתרגל מדיטציה וליישם את הדהאמה בכך שהם לומדים לשרת את הזולת ולנהוג באחרים בחמלה ובענווה.

סיכום

על עובדי הדהאמה לשרת בהתאם להנחיות של המורים וההנהלה. עליהם לעשות ככל יכולתם לסייע למודטים ולא להפריע להם שום דרך. התנהגותם צריכה לעורר השראה ואמון בדרך הדהאמה אצל המטילים בה ספק, ולחזק את אמונם של אלו ההולכים בה. עליהם לזכור תמיד שמהות השירות שלהם היא לעזור לאחרים, ובכך לעזור לעצמם להתפתח בדהאמה.

אם יש לכם קושי כלשהו בקבלת כללים אלו, אנא פנו מיד למורים או להנהלה ובקשו הבהרה.

מי ייתן שהשירות יסייע לך להתקדם בדרך הדהאמה, בדרך השחרור מכל הסבל, בדרך האושר האמיתי.

מי ייתן שכל יצור חי יהיה מאושר.


מסר מגואנקהג’י על חשיבות השירות בדהאמה

כשאתם משרתים, אתם לומדים כיצד ליישם את הדהאמה בחיי היומיום. הרי הדהאמה אינה דרך לברוח ממחויבויות היומיום. בכך שאתם לומדים לפעול על פי הדהאמה בהתנהלות עם תלמידים ובהתמודדות עם מצבים שונים, כאן, בעולם הקטן של מרכז המדיטציה, אתם מלמדים את עצמכם להתנהג באותה דרך בעולם שבחוץ. על אף העובדה שדברים לא רצויים ממשיכים לקרות, אתם מתרגלים כיצד לשמור על האיזון הנפשי וכיצד להפיץ אהבה וחמלה בתגובה להתרחשויות אלו. זהו השיעור שאתם מנסים ללמוד כאן. אתם תלמידים בדיוק כמו אלו המשתתפים בקורס.

המשיכו ללמוד תוך כדי שאתם משרתים את הזולת בענווה. המשיכו להבין, "אני כאן כדי ללמוד לשרת בלי לצפות לדבר בתמורה. אני עובד כדי שאחרים יוכלו להפיק תועלת מתרגול הדהאמה. אעזור להם בכך שאשמש דוגמה טובה, וכך אעזור גם לעצמי."

מי ייתן שאתם, המעניקים שירות דהאמה, תתחזקו בדהאמה. מי ייתן שתלמדו לפתח רצון טוב, אהבה וחמלה כלפי הזולת. מי ייתן שתתקדמו בדרך הדהאמה ותחוו שלווה אמיתית, הרמוניה אמיתית, אושר אמיתי.

ס.נ. גואנקה