คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับหลักสูตรด้วยตนเอง

ขณะนี้ศูนย์วิปัสสนาทั่วโลกได้ปิดตัวลงเนื่องจากการระบาดของโคโรนาไวรัส ศิษย์เก่าหลายท่านสนใจที่จะนั่งปฏิบัติด้วยตนเองที่บ้านหรือในสถานที่อื่นที่ไม่ใช่ศูนย์ปฏิบัติ เอกสารต่อไปนี้ได้รับการพัฒนาจากข้อมูลและคำแนะนำจากอาจารย์และผู้ช่วยอาจารย์ทั่วโลก และมีการตรวจสอบครั้งสุดท้ายในปี 2020


หลักสูตรด้วยตนเอง" คืออะไร

หลักสูตรด้วยตนเองเป็นหลักสูตรที่ศิษย์เก่าสามารถนั่งปฏิบัติได้เอง โดยไม่มีคำแนะนำหรือมีคำแนะนำเพียงเล็กน้อยจากผู้ช่วยอาจารย์


ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติเพียงพอกับหลักสูตรนี้ไหม จำเป็นต้องได้รับอนุญาตหรือไม่

โดยหลักการแล้ว ผู้ปฏิบัติเก่าที่เคยผ่านหลักสูตรวิปัสสนา 10 วันของท่านอาจารย์โกเอ็นก้าสามารถเข้าหลักสูตรนี้ได้ ในกรณีที่มีคำถาม ท่านสามารถติดต่อกับผู้ช่วยอาจารย์ประจำศูนย์ในพื้นที่เพื่อสอบถามเรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าหลักสูตร


หลักสูตรด้วยตนเองมีระยะเวลานานเท่าไร

ท่านสามารถนั่งปฏิบัตินานครบ 10 วัน โดยเริ่มต้นในตอนเย็นของวันที่ 0 และสิ้นสุดในเช้าของวันที่ 11 นอกจากนี้ท่านยังสามารถเลือกที่จะนั่งปฏิบัติในระยะเวลาที่สั้นกว่านี้ได้ คืออาจจะเป็นหนึ่ง สอง หรือสามวัน ซึ่งนับเป็นโอกาสอันดีที่ท่านจะได้ทำความคุ้นเคยกับการปฏิบัติด้วยตนเอง ท่านไม่ควรพยายามนั่งนานเกิน 10 วันในหลักสูตรนี้


ข้าพเจ้าสามารถนั่งปฏิบัติหลักสูตรด้วยตนเองนี้ได้ที่ไหน

โดยปกติ ผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้นั่งปฏิบัติที่บ้านของตัวเอง หรือที่บ้านของเพื่อนนักวิปัสสนา ท่านไม่ควรปฏิบัติในที่ที่ใช้สำหรับการปฏิบัติทางจิตวิญญาณที่มีวิธีแตกต่างออกไป


หากข้าพเจ้าไม่เข้าปฏิบัติที่ศูนย์ สถานที่ประเภทใดที่เหมาะกับหลักสูตรด้วยตนเอง

Ideally, the place would be able to function as a kind of temporary “mini meditation center” for the days of your self-course, with all the facilities provided at a real center. That is, it would be private, quiet and self-contained, with space for you to sleep, meditate, bathe, eat and/or prepare meals, and perhaps exercise. If this is not practical, try at least to arrange a separate room where you can sit without being disturbed.

The course area should be free of distractions. It should not contain any religious objects. Turn off and put away electronic devices that you won’t need. If you are using an electronic device as an alarm clock or for playing recordings, set it in airplane mode, disconnect from Wi-Fi and disable notifications. Put away reading matter in a place where it won’t attract your attention.

Do not go out of the course area from the beginning to the end of the course. Do not communicate with the outside world until after you finish the course.


สามารถปฏิบัติร่วมกันมากกว่าสองคนในหลักสูตรนี้ได้หรือไม่

สามารถทำได้ แต่ควรอยู่ห่างกันให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้ และจะเป็นการดีที่สุดหากผู้ปฏิบัติแต่ละท่านมีที่พักแยกกัน


ควรจัดการเกี่ยวกับเรื่องอาหารอย่างไร

เพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวอาจเสนอทำอาหารให้ท่าน หรือท่านสามารถสั่งอาหารให้ไปส่งระหว่างหลักสูตร มิฉะนั้นสามารถทำอาหารเองได้ แต่ให้เตรียมอาหารแบบเรียบง่าย ไม่รบกวนชั่วโมงการปฏิบัติ อาหารต้องเป็นมังสวิรัติที่ไม่มีไข่ ควรเตรียมส่วนผสมที่จำเป็นทั้งหมดให้พร้อมก่อนเริ่มหลักสูตร หรือขอให้ผู้อื่นซื้อของที่ต้องการไปให้


มีคำแนะนำอื่นๆในการเข้าร่วมหลักสูตรด้วยตนเองไหม

ศูนย์บางแห่งอาจแจ้งชื่อผู้ช่วยอาจารย์ที่ท่านสามารถติดต่อได้ในกรณีที่ท่านมีคำถามหรือปัญหาระหว่างการปฏิบัติ โดยปกติแล้วผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้นั่งปฏิบัติด้วยตนเอง


ข้าพเจ้าควรเตรียมตัวอย่างไรสำหรับการนั่งปฏิบัติหลักสูตรนี้

Go through the Code of Discipline and make sure you are familiar with it. This is your handbook for the course.

Make sure you have any recordings you will want to play during the course (see following question), as well as a device on which to play them.

From the start of the course until after you start practicing Mettā, you’ll be observing Noble Silence. That includes not checking your phone for messages. Inform friends and family that you’ll be unavailable during this time, but arrange a way for them to contact you in case of an emergency


ข้าพเจ้าสามารถฟังเสียงคำสอนจากไฟล์เสียงใดได้บ้าง

You can play the following recordings:

  • Goenkaji’s early-morning chanting
  • Group sittings
  • The 10-day discourses

If you wish, you can also play Goenkaji’s dohas during the breakfast, lunch and tea breaks.
You can download the recordings before the course starts from www.discourses.dhamma.org. Contact a center near you for the username and password.
You can also download the material from the Dhamma.org Mobile App for iOS and Android. Go to the www.dhamma.org home page for links to download the mobile app.
Any other recordings with teaching instructions are for use only in a course led by an assistant teacher.


โปรแกรมแต่ละวันของหลักสูตรด้วยตนเองนี้มีรูปแบบอย่างไร

Before you start, make a strong determination (adhiṭṭhāna) to complete the self-course following the precepts and the timetable.

On the first evening, repeat the opening formalities (see Course opening formalities):

  • Take refuge in Buddha, Dhamma and Sangha.
  • Take Eight Precepts. If you have a health issue, you can relax the Sixth Precept and have something light to eat at 5:00 p.m. and/or 9:00 p.m.
  • Surrender to the Buddha and your present teacher. [Note: in the absence of a teacher, the Dhamma is the teacher.]
  • Request to be taught Anapana meditation so that you can experience the peace of nibbāna within yourself.


Then start practicing Anapana.

Continue with Anapana for the first third of your course and then switch over to Vipassana. This will be on the afternoon of Day 4 if you are sitting 10 days. If your course is shorter, adjust the timing as appropriate.

Devote at least an hour to the first sitting of Vipassana. Start by making a request to be taught Vipassana meditation so that you can experience the peace of nibbāna within yourself. Practice Anapana for a little while and then switch to Vipassana.

After you start Vipassana, the three one-hour group sittings each day are sittings of strong determination (adhiṭṭhāna). That is, you try to meditate as seriously as you can without changing your position. If it becomes too uncomfortable, move as little as possible while trying to keep your focus, and then continue meditating without any sense of defeat. Don’t try adhiṭṭhāna sittings at other times, and don’t try them if they might worsen a physical weakness or injury. Outside the one-hour group sittings, work in whatever way is comfortable for you and change position or take a short break when you need to.

From 9:00 a.m. on Day 10, start practicing Mettā. If your course is shorter than 10 days, start Mettā earlier. Afterwards, allow yourself to relax a little in preparation for going back to ordinary life. Once you start practicing Mettā, you can talk with people at the course site. Do not communicate with the outside world until after you finish the course.

At the end, share your merits with all beings.


ตารางเวลาประจำวันในหลักสูตรด้วยตนเองเป็นอย่างไร

Follow the same timetable as in a regular 10-day course:

4:00 a.m.Morning wake-up
4:30-6:30 a.m.Individual meditation
6:30-8:00 a.m.Breakfast break
8:00-9:00 a.m.One-hour meditation (group sitting)
9:00-11:00 a.m.Individual meditation
11:00-12:00 noonLunch break
12:00-1:00 p.m.Rest
1:00-2:30 p.m.Individual meditation
2:30-3:30 p.m.One-hour meditation (group sitting)
3:30-5:00 p.m.Individual meditation
5:00-6:00 p.m.Tea break
6:00-7:00 p.m.One-hour meditation (group sitting)
7:00-8:15 p.m.Evening discourse
8:15-9:00 p.m.Individual meditation
9:00 p.m.Take rest


ข้าพเจ้าสามารถนับหลักสูตรด้วยตนเอง 10 วันนี้ เป็นหนึ่งในหลักสูตรที่จำเป็นสำหรับการเข้าปฏิบัติในหลักสูตรสติปัฏฐานหรือหลักสูตรระยะยาวได้หรือไม่

น่าเสียดายที่ไม่สามารถทำได้ ท่านสามารถนับได้เฉพาะหลักสูตรที่ดำเนินการสอนโดยผู้ช่วยอาจารย์เท่านั้น


What if I still have questions about sitting a self-course?

ท่านสามารถติดต่อกับศูนย์ที่ท่านไปปฏิบัติครั้งล่าสุด หรือติดต่อผู้ช่วยอาจารย์ที่รู้จักท่าน


พิธีขอกรรมฐาน

Tīsaraṇa-gamanaṃ

Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi.
Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi.
Saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi.

Going for Triple Refuge

I take refuge in the Buddha.
I take refuge in the Dhamma.
I take refuge in the Sangha.

Aṭṭhaṅga-sīla

Pāṇātipātā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi.
Adinnādānā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi
Abrahmacariyā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi
Musā-vādā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi
Surā-meraya-majjapamādaṭṭhānā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi.
Vikālabhojanā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi
Nacca-gīta-vādita-visūkadassanā-mālā-gandhavilepana-dhāraṇa-maṇḍana-vibhūsanaṭṭhānā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi.
Uccāsayana-mahāsayanā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi.

The Eight Precepts

I undertake the rule of training to abstainfrom killing living creatures.
I undertake the rule of training to abstain from taking what is not given.
I undertake the rule of training to abstain from sexual activity.
I undertake the rule of training to abstain from wrong speech.
I undertake the rule of training to abstain from intoxicants, which are the causes of heedlessness.
I undertake the rule of training to abstain from eating at the wrong time.
I undertake the rule of training to abstain from dancing, singing, music and worldly entertainments; [wearing] garlands, perfumes, cosmetics; jewelry and other bodily adornments.
I undertake the rule of training to abstain from using high or luxurious beds.

Pariccajāmi

Imāhaṃ bhante attabhāvaṃ jīvitaṃ bhagavato pariccajāmi.
Imāhaṃ bhante attabhāvaṃ jīvitaṃ ācariyassa pariccajāmi.

The Surrender

Sir, I surrender myself completely to the Buddha [for proper guidance and protection].
Sir, I surrender myself completely to the teacher [for proper guidance and protection].

Kammaṭṭhānā

Nibbānassa sacchikaraṇatthāya me bhante ānāpāna kammaṭṭhānāṃ dehi.

The Request of Dhamma

For the sake of witnessing nibbāna, Sir, grant me the meditation object of Anapana.


Vipassana Day formality

Kammaṭṭhānā

Nibbānassa sacchikaraṇatthāya me bhante vipassanā kammaṭṭhānāṃ dehi.

The Request of Dhamma

For the sake of witnessing nibbāna, Sir, grant me the meditation object of Vipassana.