Privatumo politika

Dhamma.org cares about your privacy. As new data protection regulations come into effect around the world, including the GDPR in the European Union, we have taken the opportunity to make improvements for the benefit of all Dhamma.org users. Specifically, we have updated our Privacy Policy as of May 25, 2018. We appreciate your patience while we are working on translating the updates. In the meantime please consult the Privacy Policy in English for the latest revision. Thank you.

Ačiū, kad apsilankėte Vipasanos meditacijos tinklapyje. Mūsų organizacijoms svarbus jūsų privatumas. Kad galėtume geriau apsaugoti jūsų privatumą, šiuo pranešimu informuojame jus apie informacijos apdorojimo būdus, apie tai, kaip jūsų informacija surenkama ir kam ji naudojama mūsų tinklapyje, kursų registracijos metu ir kitose su Vipasanos meditacija susijusiose organizacijose visame pasaulyje. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kurios mūsų organizacijų privatumo politikos detalės skirtingose šalyse gali skirtis. Asmeninės informacijos privatumo politikos kopiją galite gauti iš Vipasanos kursų registruotojų arba kurso vietoje jums atvykus.

Mūsų renkama informacija

Jeigu Vipasanos meditacijos kursui renkatės registruotis internetu ar įprasta registracijos forma, gali būti renkama tokia Jūsų asmeninė informacija: vardas ir pavardė, adresas, e. pašto adresas, telefono numeris, fakso numeris ir kita asmeninė informacija, kurios prašoma kurso paraiškos formoje ir kurso registracijos formoje. Jūsų asmeninė informacija, pateikta kurso paraiškos ar registracijos formose, mūsų laikoma saugiai ir vieninteliai priėjimą prie jos turintys asmenys yra tie, kuriems ta informacija yra reikalinga, tokie kaip kurso registratorius, kurso vadovas ir mokytojas asistentas, kuris ves kursą, kuriame norite dalyvauti.

Naudodamiesi paslauga „Papasakok draugui apie Vipasaną“, jūs pateikiate savo ir kito žmogaus e. pašto adresus, kad šiam žmogui būtų išsiųstas pasveikinimas su mūsų tinklapio adresu. Naudojantis šia paslauga gali būti renkami tokie jūsų asmeniniai duomenys, kaip e. pašto adresas, ir kitų žmonių asmeniniai duomenys, tokie kaip gavėjo e. pašto adresas. Naudojantis mūsų tinklapiu taip pat gali būti renkami tam tikri neasmeninio pobūdžio duomenys, tokie kaip naudojamos naršyklės tipas (t.y. Firefox, Netscape, Opera ar Internet Explorer), jūsų naudojamos operacinės sistemos tipas (t.y. Windows, Mac OS ar Linux) ir jūsų interneto paslaugų tiekėjo domeno pavadinimas (t. y. America Online, Earthlink).

Kaip mes naudojame Jūsų informaciją

Asmeninė informacija, kurią pateikiate paraiškos ir registracijos formose, naudojama siekiant įvertinti jūsų paraišką dėl priėmimo į kursą ir jus užregistruoti į tą kursą. Be to, pastebėjome, kad žmonės, sudalyvavę Vipasanos kurse, dažnai per savo gyvenimą sudalyvauja ir vėlesniuose kursuose. Tam, kad palengvintume priėmimą į tolimesnius kursus ir kad turėtume studento istorijos ir patirties įrašus, galime kiekvieno studento kurso duomenis saugoti neribotą laiką, nebent tam tikrose jurisdikcijose būtų nustatytas teisinis draudimas tą daryti arba studentas paprašytų panaikinti jo duomenis. Tam tikrais atvejais galime panaudoti jūsų vardą ir pavardę, pašto adresą ir (arba) e. pašto adresą tam, kad išsiųstume jums informacijos apie Vipasanos veiklą ir galimybes, jeigu pasirinkote gauti tokią informaciją. Kartais panaudojame neasmeninio pobūdžio informaciją tam, kad pagerintume tinklapio dizainą ir turinį ir kad sužinotume, kas ir iš kur prieina prie mūsų tinklapio turinio ir kokius jo failus naršo. Ši informacija padeda mums stebėti naudojimąsi tinklapiu. Šiuo Vipasanos tinklapiu niekada neperduodama jūsų asmeninė informacija tretiesiems asmenims dėl komercinių ar kitų tikslų. Tačiau per kai kuriuos mūsų organizacijos regioninius tinklapius gali būti priimamos aukos iš kreditinių kortelių; tokiu atveju su šiais finansiniais pervedimais susijusi asmeninė informacija naudojama įprastu būdu. Jokiais kitais atvejais jūsų asmeninės informacijos neatskleidžiame už savo organizacijos ir jos bendros infrastruktūros ribų, išskyrus, kai to reikalauja įstatymas, pavyzdžiui, jei to reikalaujama teismo nutarimu arba šaukimu į teismą, įstatymo vykdytojų prašymą ar kitą teisinį reikalavimą.

Visi Vipasanos mokytojai ir mokytojai asistentai, taip pat ir visi meditacijos centro darbuotojai ir Dhammos tarnautojai turi priėjimą prie jūsų informacijos, pateiktos kurso paraiškos ir registracijos formose, tik jei ta informacija yra reikalinga jų pareigoms atlikti. Tokia informacija, gauta kurso registratoriaus, yra laikoma konfidencialiai ir saugoma nuo trečiųjų asmenų. Tačiau konkrečios jūsų asmeninės informacijos laikymo ir naudojimo taisyklės priklauso nuo privatumo politikos toje šalyje, kurioje vyks kursas, į kurį registruojatės. Vienintelė netyčinio informacijos atskleidimo rizika galėtų būti tada, kai elektroniniu paštu siunčiama paraiška yra atviroje internetinėje erdvėje – tam tikromis aplinkybėmis registracija elektroniniu paštu nėra saugi. Įvertinkite šią riziką prieš siųsdami paraišką elektroniniu paštu.

Paraiškos formos ir jose esanti asmeninė informacija tvarkoma ir laikoma mūsų kompiuteriuose, kurie yra sujungti į tarptautinį tinklą. Pateikdami paraišką dalyvauti kurse jūs vienareikšmiškai sutinkate dėl asmeninės informacijos tvarkymo bei laikymo kompiuteriuose, taip pat dėl tarptautinio informacijos, pateiktos jūsų paraiškos formoje, persiuntimo. Studentų labui gali prireikti užrašyti ir išsaugoti pastabas apie sveikatos būklę ar elgesį, kuris neatitinka elgesio taisyklių arba kaip nors kitaip rodo, kad ateityje tam studentui neturėtų būti leidžiama dalyvauti kursuose ar kad jam bus reikalinga papildoma pagalba. Tokiu retu atveju šios pastabos išsaugojamos kompiuteryje ir konfidencialiai naudojamos mokytojų asistentų bei įgaliotų kursų registratorių, susijusių su būsimais kursais. Dalyvaudami kurse jūs vienareikšmiškai sutinkate su tokių įrašų išsaugojimu ir tarptautiniu jų persiuntimu.

Trečiųjų šalių puslapiuose renkama informacija

Šioje privatumo politikoje aprašyta tik tai, kaip mes naudojame ir perduodame iš jūsų gautą informaciją. Mūsų tinklapyje gali būti nuorodų į kitas interneto svetaines, kurių informacijos naudojimo tvarka gali skirtis nuo mūsų. Lankytojai turėtų atsižvelgti į kitų interneto svetainių privatumo politiką, nes mes neturime jokių galimybių sukontroliuoti jūsų informacijos, pateiktos šioms trečiosioms šalims. Kadangi mūsų organizacijos nekontroliuoja trečiųjų šalių privatumo politikos, jums taikoma tų trečiųjų šalių informacijos naudojimo tvarka, ir Vipasanos organizacijos nėra atsakingos už tai, kaip tos trečiosios šalys naudoja ar skleidžia jūsų asmeninę informaciją. Todėl mes skatiname jus išsiaiškinti šiuos klausimus prieš pateikiant savo asmeninę informaciją kitiems.

Slapukai

„Slapukas“ (angl. „Cookie“) yra tekstinis dokumentas, patalpinamas jūsų kompiuterio naršyklėje siekiant išsaugoti jūsų įvestus duomenis. Šis failas turi unikalų numerį tam, kad mūsų serveris žinotų, su kuriuo kompiuteriu bendrauja. Kai naudojate mūsų internetinę registracijos į kursus sistemą, sukuriamas laikinas slapukas. Šį laikiną slapuką taip pat naudojame, siekdami nustatyti, ar esate prisijungęs prie sistemos kaip senas studentas ar ne. Tam tikri slapukai yra sukuriami jūsų kompiuteriui tik kol lankotės tinklapyje. Šie laikini slapukai yra automatiškai ištrinami, kai išjungiate savo naršyklę. Kitų regionų Vipasanos tinklapiai taip pat gali naudoti slapukus.

Vaikų privatumas

Mūsų Vipasanos organizacijos specialiai nerenka informacijos apie vaikus, tačiau mums rūpi vaikų saugumas ir jų naudojimasis internetu. Todėl, remdamiesi 1998 m. JAV Vaikų privatumo internete apsaugos aktu (ir lygiaverčiais kitų šalių įstatymais), niekada tikslingai neprašysime asmeninės informacijos jaunesnių nei 13 metų amžiaus vaikų be jų tėvų sutikimo. Jeigu pastebėsime, kad gavome tokią asmeninę informaciją be tėvų sutikimo, ištrinsime tą informaciją iš duomenų bazės kaip galima greičiau.

Skirtingų šalių privatumo reikalavimai

Prašome atkreipti dėmesį į tai, kad tam tikros šalys gali turėti tik jose taikomų privatumo teisės reikalavimų. Viso pasaulio Vipasanos organizacijos yra nusistačiusios tam tikras privatumo politikas, kuriomis siekiama atitikti tuos reikalavimus, tačiau kai kurios detalės gali skirtis nuo pirmiau išdėstytos bendros privatumo politikos. Popierinę tokių reikalavimų kopiją galite gauti iš registruojančio asmens arba atvykę į kurso vietą.

Dhamma.org is committed to protecting the “rights and freedoms” of individuals whose information Dhamma.org collects in accordance with such laws including but not limited to the General Data Protection Regulation (GDPR).

Pursuant to the applicable privacy regulations, you may have the following rights, among others, with regard to any data we collect or retain that relates to you:

  • the right of access, i.e. the right to obtain confirmation as to whether or not personal data is being processed, and where this is the case, to obtain access thereto;
  • the right to rectification and erasure, i.e. the right to have inaccurate data rectified and/or to have incomplete data completed, and the right to have personal data erased for legitimate reasons;
  • the right to impose restrictions on the processing of personal data, i.e. the right to request the suspension of data processing for legitimate reasons;
  • the right to data portability, i.e. the right to receive the data in a structured, commonly-used and easily readable format, as well as the right to transmit the data to another data controller
  • the right to object, i.e. the right to oppose the processing of data where legitimate reasons for this exist, including data processed for marketing and profiling purposes, if this is envisaged;
  • the right to contact the competent data protection authority in case of unlawful data processing.

You may exercise the rights listed above by writing to dhamma.org at privacy@dhamma.org. In addition to the foregoing rights, each application form to register for a Vipassana Meditation course or related activity contains a series of disclosures and consents, which are also intended to protect your rights.

Pasirinkimai

Jūs turite galimybę pasirinkti, ar norite gauti Vipasanos organizacijų siunčiamus laiškus arba elektronines žinutes apie mūsų paslaugas ar kitą su Vipasana susijusią informaciją. Jūs galite įsirašyti į tam tikrus vietinius informacijos platinimo sąrašus. Jeigu norite, kad jūsų vardas, e. pašto adresas ar kita asmeninė informacija būtų ištrinta iš mūsų duomenų bazės, galite tai padaryti išsiųsdami e. laišką adresu: database-remove@dhamma.org. Taip pat galite kreiptis į vietinį Vipasanos centrą ar organizaciją, kad ištrintų jūsų kontaktinę informaciją.

Kaip su mumis susisiekti

Jei turite klausimų ar abejonių dėl privatumo ar kurios nors kitos Vipasanos interneto svetainėje taikomos politikos, galite su mumis susisiekti e. pašto adresu info@lt.dhamma.org.

Įsigaliojimo data

Ši privatumo politika galioja nuo 2001 m. lapkričio 1 d. Vipasanos organizacijos pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti šią politiką savo nuožiūra. Naudodamiesi šiuo tinklapiu išreiškiate visišką savo sutikimą su aukščiau išdėstyta privatumo politika.