Поверителни данни

Dhamma.org cares about your privacy. As new data protection regulations come into effect around the world, including the GDPR in the European Union, we have taken the opportunity to make improvements for the benefit of all Dhamma.org users. Specifically, we have updated our Privacy Policy as of May 25, 2018. We appreciate your patience while we are working on translating the updates. In the meantime please consult the Privacy Policy in English for the latest revision. Thank you.

Благодарим Ви за интереса към интернет страницата за Випассана (Vipassana) медитация. Поверителността на данните Ви е важна за нашата организация. За да защитим по-добре личните Ви данни, тук Ви осведомяваме как се събира и използва информацията за Вас както в този сайт, така и в многобройните свързани с нас организации из цял свят. Имайте предвид, че в различните държави законите за боравене с поверителни данни на свързаните с нас организации по света може да се различават в отделни детайли. Печатен екземпляр от конкретните правила, които се отнасят до Вашите данни, можете да получите от регистраторите на курса, в който участвате, или от организаторите на мястото на провеждане на курса, при пристигане.

Информацията, която събираме

Ако решите да се регистрирате за курс по Випассана медитация чрез интернет или чрез заявление по пощата, личната информация, която вероятно ще е необходимо да дадете включва: име, адрес, адрес за електронна поща, телефонен номер, факс номер и известна допълнителна информация, необходима за обработката на кандидатурата Ви за участие в курс. Личната информация за Вас, съдържаща се в заявлението за участие в курс и в регистрационния формуляр за курса ще се съхранява като поверителна. До нея ще имат достъп само хора, на които тя е необходима, за да изпълнят своята функция: регистраторите на курса; администраторът на центъра/курса и (помощник-)учителя, ръководещ курса, за който кандидатствате.

Ако решите да използвате нашата услуга „Кажи на приятел за Випассана”, ще е необходимо да посочите освен Вашия адрес за електронна поща, също и този на Вашия приятел/ка, за да можем да му/й изпратим електронно поздравление заедно с адреса на нашата интернет страница. В този случай единствено адресите на електронната Ви поща ще бъдат събрани като информация. Когато посещавате нашата интернет страница е възможно да съберем определена нелична идентификационна информация. Това би било вида на браузера, който използвате (например Firefox, Netscape, Opera или Internet Explorer), вида на операционната Ви система (напр. Windows, Linux или Mac OS) и името на домейна на Вашия интернет доставчик (напр. America Online, Earthlink).

Как използваме Вашата информация

Информацията, която ни предоставяте за себе си чрез заявлението за участие и формуляра за регистрация, използваме за да обработим кандидатурата Ви и за да Ви регистрираме за този курс. Забелязали сме, че хора, които са участвали в един Випассана курс, в бъдеще участват и в още курсове. За да улесним участието в следващи курсове, а и за да имаме общ поглед върху развититето на учениците през годините, може да запазим информацията от курса за неопределено време, ако това не противоречи на законите за боравене с поверителни данни в отделните държави или ако някой ученик специално не изиска данните за него/нея да бъдат изтрити. В някои случаи може да използваме Вашия пощенски и/или адрес за електронна поща, за да Ви изпратим информация за Випассана мероприятия, освен ако изрично не сте посочили, че не желаете да получавате такива съобщения. Информацията, която ни предоставяте за други хора, използваме за да им изпратим Вашите поздравления и адреса на нашата интернет страница. Понякога използваме нелична идентификационна информация за да подобрим дизайна и съдържанието на нашия сайт. Тя може да ни послужи да разберем кой е посетил нашия сайт, от кое място и кои файлове от страницата ни са преглеждани, т.е. като цяло ни дава възможност да анализираме използването на интернет страницата ни. Тази Випассана интернет страница в никакъв случай не предоставя Вашата лична идентификационна информация на трети страни по търговски или каквито и да е други причини. Някои регионални интернет страници на нашата организация могат да приемат дарения чрез кредитни карти. В такъв случаи, с личната информация, свързана с такива дарения и с финансовия превод, се процедира по обичайния за това начин. Ние не разкриваме Вашата лична информация извън свързаните с нас организации и тяхната обща инфраструктура, освен ако това не се изисква от закона, например при съдебна заповед или призовка. Възможно е да разкрием тази информация и при изискване на Комисията за защита на личните данни.

Учителите и помощник-учителите по Випассана, персоналът на медитационните центрове и Дамма (Dhamma) служещите имат достъп до личната Ви информацията, предоставена в заявлението за участие и в регистрационния формуляр, само до колкото работата им изисква да са запознати с нея. Щом тази информация стигне до центъра или мястото за регистрация на извън центровия курс, за който е предназначена, тя се съхранява като поверителна на безопасно място, като се вземат мерки против разкриването й на трети лица. Конкретният начин по който информацията за Вас се обработва, съхранява и използва, се определя от специфичните закони за боравене с лични данни, валидни в страната, в която се провежда курсът, за който кандидатствате. Риск от неумишлено разкриване на Вашата информация може да има само в случай на кандидатстване чрез електронна поща, когато информацията е изпратена чрез отворения интернет тъй като при някои обстоятелства нашата услуга за кандидатстване чрез електронна поща не е сигурна. Моля не използвайте услугата за кандидатстване чрез електронна поща в тази страница, ако не сте готови да поемете този личен риск.

Формулярите за кандидатстване и личните данни, които те съдържат, се съхраняват и обработват на компютър. Нашите компютри се намират на най-различни места по света. С подаването на формуляр за кандидатстване на курс, Вие окончателно давате съгласието си за това, данните Ви да се съхраняват и обработват на компютър, както и за трансфера им между отделни държави, когато това се налага. За доброто на учениците, може да се наложи да съхраним отделна информация за здравословното и психичното състояние на някои от тях. Такива бележки биха били свързани единствено с контекста на курса и се водят само когато държанието на някой ученик противоречи на правилата на поведение или когато поради други причини е видно, че ученикът не бива да посещава следващи курсове или пък че би имал нужда от специална подкрепа, ако дойде на курс. В редките случаи, когато това се налага, информацията се съхранява поверително в компютър и е достъпна само за учители, помощник-учители или регистратори, които органицират конкретния курс. С участието си в курс давате окончателното си съгласие да се водят подобни бележки и, ако е необходимо, те да се предоставят на Випассана организации в други страни.

Събиране на информация от трети страни

Тези правила за боравене с поверителни данни само посочват използването и разпространяването на информацията, която ние събираме от Вас. Интернет страницата ни съдържа препратки към други сайтове, чието отношение към лична информация може да е различно от нашето. Който си служи с тях трябва да има предвид техните правила в това отношение, тъй като ние нямаме контрол над информацията, която постъпва или се събира от тези трети страни. Понеже нашата Випассана организация не контролира начина, по който трети страни боравят с поверителни данни, Вие трябва да се съобразявате с техния начин на работа и правила (ако съществуват такива). Випассана организацията не носи отговорност за използването и разпространяването на Вашата лична информация от тези трети страни. Затова Ви приканваме да се осведомите по тези въпроси преди да изпратите личната си информация на други.

Бисквитки

Главната интернет страница на Випассана не съдържа страници използващи "cookies". „Cookies” представляват текстови файлове, поставяни на компютърния Ви браузер, за да съхраняват Ваши предпочитания. Някои регионални Випассана страници може да си служат с „cookies“.

Поверителна информацията за деца

Нашите Випассана организации не събират информация за деца, но ние сме загрижени за безопастността на децата, когато използват интернет. По тази причина, в съгласие с „Children's Online Privacy Protection Act” от 1998 г на САЩ (и съответните закони на другите страни), ние никога няма да изискваме лична идентификационна информация от лица на възраст под 13 години без проверимо родителско съгласие. В случай че установим, че сме получили такава лична информация без необходимото и проверимо родителско съгласие, ще я изтрием от нашата база данни веднага щом е практически възможно.

Специфични изисквания за обработка на поверитела информация на различните страни

Моля обърнете внимание, че отделните държави могат да имат специфични закони за обработката на поверителни данни. За да спазят тези изисквания, нашите Випассана организации по света са разработили специфични правила за боравене с поверителните данни, които може да се различават в конкретни детайли от общите насоки, изложени по-горе. Печатно копие от тези специфични изисквания можете да получите от регистраторите на курса, за който кандидатствате, или при пристигането си на мястото на провеждане на курса.

Dhamma.org is committed to protecting the “rights and freedoms” of individuals whose information Dhamma.org collects in accordance with such laws including but not limited to the General Data Protection Regulation (GDPR).

Pursuant to the applicable privacy regulations, you may have the following rights, among others, with regard to any data we collect or retain that relates to you:

  • the right of access, i.e. the right to obtain confirmation as to whether or not personal data is being processed, and where this is the case, to obtain access thereto;
  • the right to rectification and erasure, i.e. the right to have inaccurate data rectified and/or to have incomplete data completed, and the right to have personal data erased for legitimate reasons;
  • the right to impose restrictions on the processing of personal data, i.e. the right to request the suspension of data processing for legitimate reasons;
  • the right to data portability, i.e. the right to receive the data in a structured, commonly-used and easily readable format, as well as the right to transmit the data to another data controller
  • the right to object, i.e. the right to oppose the processing of data where legitimate reasons for this exist, including data processed for marketing and profiling purposes, if this is envisaged;
  • the right to contact the competent data protection authority in case of unlawful data processing.

You may exercise the rights listed above by writing to dhamma.org at privacy@dhamma.org. In addition to the foregoing rights, each application form to register for a Vipassana Meditation course or related activity contains a series of disclosures and consents, which are also intended to protect your rights.

Възможност за включване/изключване от базата данни

Сами можете да решите дали искате да получавате информация от нас по електронна или обикновена поща за отделни мероприятия или друга обща или регионална информация свързана с Випассана. Ако в някой момент решите името и другите Ви лични идентификационни данни да бъдат изтрити от нашата база данни, изпратете искане за това на адрес: database-remove@dhamma.org. You can also contact your local Vipassana Center or organization and request removal.

Как да се свържете с нас

Ако имате въпроси или ако нещо не Ви е достатъчно ясно по отношение на поверителността или на някой друг аспект от правилата на интернет страницата на Випассана или относно нейното използване, можете да се свържете с нас на адрес: webmaster@dhamma.org.

Дата на влизане в сила

Тези правила за боравене с поверителни данни влизат в сила от 1 Ноември 2001 г. Нашите Випассана организации си запазват правото да променят определени условия по всяко време и по свое усмотрение. Като използвате нашите интернет страници, Вие се задължавате да приемете горепосочените условия.