Supažindinimas su technika

Vipasana – tai viena seniausių Indijos meditacijos technikų. Žmonija jau buvo seniai ją praradusi, tačiau šią techniką daugiau kaip prieš 2500 metų iš naujo atrado Buda Gautama. Žodis „vipassana“ reiškia „matyti dalykus tokius, kokie jie yra iš tikrųjų“. Tai savęs stebėjimu paremtas sąmonės valymosi procesas. Iš pradžių stebime natūralų kvėpavimą ir taip sukoncentruojame protą. Vėliau, galėdami aiškiau ir tiksliau viską suvokti, stebime nuolat kintančią kūno ir proto prigimtį bei išgyvename visuotines tiesas – kintamumą, kentėjimą, nesavanaudiškumą. Toks tiesos suvokimas per asmeninę patirtį mus apvalo. Šis kelias (Dhamma) – tai universalus vaistas nuo universalių problemų ir niekuo nesusijęs su organizuota religija ar sektantizmu. Todėl Vipasaną visur ir visada gali praktikuoti kiekvienas, neprieštaraudamas savo rasei, religijai ar bendruomenei. Šis metodas gali visiems vienodai padėti.

Vipasana:

 • Tai ne aklu tikėjimu paremta ceremonija ar ritualas.
 • Tai ne intelektualinė ar filosofinė pramoga.
 • Tai ne sanatorinis poilsis, atostogos ar galimybė pabendrauti su kitais žmonėmis.
 • Tai ne bėgimas nuo kasdieninio gyvenimo išmėginimų ir bėdų.

Vipasana – tai:

 • Technika, padėsianti panaikinti kentėjimą.
 • Gyvenimo menas, kuriuo naudodamiesi galėsite daryti teigiamą poveikį visuomenei.
 • Sąmonės valymo metodas, padedantis priimti gyvenimo iššūkius ir problemas ramiai ir neprarandant pusiausvyros.

Vipasanos meditacija yra skirta siekti aukščiausių dvasinių tikslų – visiško išsilaisvinimo ir nušvitimo. Jos tikslas neapsiriboja fizinių ligų išgydymu, tačiau, valantis sąmonei, galima išgyti ir nuo daugelio psichosomatinių susirgimų. Iš esmės Vipasana panaikina tris visų nelaimių priežastis: troškimą, pasibjaurėjimą ir nežinojimą. Nuolat praktikuojant šią meditaciją atpalaiduojamos kasdienio gyvenimo tėkmėje susikaupusios įtampos, išrišami mazgai, kuriuos sukaupiame dėl savo seno įpročio netekti pusiausvyros ir reaguoti į malonias ir nemalonias situacijas.

Nors Vipasanos techniką išvystė Buda, ją gali praktikuoti ne tik budistai. Visiškai nereikia pereiti į kitą tikėjimą. Visi žmonės susiduria su tokiomis pačiomis problemomis ir, norint išnaikinti šias problemas, reikia, kad technika tiktų visiems žmonėms. Teigiamą Vipasanos meditacijos poveikį patyrė daugelio religijų atstovai, neįžvelgdami jokio konflikto su savo tikėjimu.

Meditacija ir savidrausmė

Sąmonės valymosi procesas savęs stebėjimo būdu tikrai nėra lengvas, kursų dalyviai turi labai sunkiai dirbti. Medituotojai suvokia tiesas tik savo pastangomis, niekas kitas to negali už juos padaryti. Todėl meditacija tiks tik tiems, kurie nusiteikę rimtai dirbti ir laikytis drausmės, kuri yra nustatyta siekiant apsaugoti medituotojus ir kuri yra neatsiejama meditacijos praktikos dalis.

Dešimt dienų yra tikrai mažai laiko prasiskverbti į giliausius pasąmonės sluoksnius ir išmokti išnaikinti ten glūdinčius kompleksus. Technikos sėkmės paslaptis – nenutrūkstama praktika vienumoje. Taisyklės bei apribojimai sukurti būtent atsižvelgiant į šį praktinį aspektą. Jie skirti ne mokytojo ar kurso administracijos naudai, jie nėra neigiama ortodoksinės tradicijos ar aklo tikėjimo kokioje nors organizuotoje religijoje išraiška. Jie veikiau yra moksliniai ir racionalūs, paremti praktine per daugelį metų sukaupta tūkstančių medituotojų patirtimi. Laikantis taisyklių, sukuriama meditacijai palanki atmosfera, jas laužant, atmosfera užsiteršia.

Dalyvis kurse turės išbūti visą kurso laikotarpį. Kitos taisyklės taip pat turi būti atidžiai perskaitytos ir apsvarstytos. Prašymą dalyvauti kurse turėtų siųsti tik tie, kurie jaučia, jog galės sąžiningai ir tiksliai laikytis drausmės reikalavimų. Tie, kurie nėra pasiryžę stengtis, tuščiai iššvaistys savo laiką, o blogiausia, kad trukdys kitiems, nusiteikusiems dirbti rimtai. Būsimieji kurso dalyviai taip pat turėtų suprasti, jog būtų nenaudinga bei nepatartina išvykti nepabaigus kurso, jei drausmė pasirodys pernelyg griežta. Lygiai taip pat būtų apmaudu, jei po pakartotinų pastabų kurso dalyvis vis tiek nesilaikytų drausmės ir tektų paprašyti jį išvykti.

Asmenys su rimtais psichiniais sutrikimais

Kartais į Vipasanos kursą atvyksta rimtų psichinių sutrikimų turintys žmonės su nerealistiškais lūkesčiais, tikėdamiesi, kad ši technika išgydys ar palengvins jų psichines problemas. Nestabilūs santykiai su kitais žmonėmis arba įvairūs gydymai praeityje gali būti papildomi kurso sėkmę apsunkinantys veiksniai arba dėl kurių apskritai gali būti sunku išbūti visą 10 dienų kursą. Mes esame neprofesionali savanoriška organizacija, tad negalime tinkamai pasirūpinti tokių problemų turinčiais žmonėmis. Nors Vipasanos meditacija gali padėti daugumai žmonių, ji negali pakeisti medicininio ar psichiatrinio gydymo, todėl rimtų psichinių sutrikimų turintiems žmonėms jos praktikuoti nerekomenduojame.

Elgesio taisyklės

Praktikos pamatas yra sīla – moralė. Sīla suteikia tvirtą pagrindą vystyti samādhi – proto koncentravimą, o protą apvalo paññā – įžvalga, išmintis.

Priesakai

Visi Vipasanos kurso dalyviai turi įsipareigoti viso kurso metu sąžiningai laikytis penkių priesakų:

 1. neatimti gyvybės nė vienam gyvam sutvėrimui;
 2. nevogti;
 3. susilaikyti nuo bet kokios seksualinės veiklos;
 4. nemeluoti;
 5. nevartoti jokių svaigalų.

Be to, seni studentai (t. y. tie, kurie yra baigę bent vieną kursą, vadovaujamą S. N. Goenkos arba vieno iš jo mokytojų asistentų) kurso metu turėtų laikytis dar trijų priesakų:

 1. nevalgyti po vidurdienio;
 2. susilaikyti nuo juslinių pramogų ir nepuošti kūno;
 3. nemiegoti aukštose, patogiose lovose.

Laikydamiesi šeštojo priesako seni studentai per 17 val. pertrauką geria tik žolelių arbatą arba vaisių sultis, o nauji studentai gali gerti arbatą su pienu ir suvalgyti šiek tiek vaisių. Mokytojas studentą gali atleisti nuo šio priesako dėl tam tikros sveikatos būklės. Septintojo ir aštuntojo priesako laikosi visi seni studentai.

Mokytojo ir technikos priėmimas

Kursų dalyviai turi išreikšti savo norą per visą kursą laikytis visų mokytojo duodamų instrukcijų ir pamokymų, tai yra laikytis drausmės ir medituoti tiksliai taip, kaip mokytojas sako, neatmesdami nė vienos instrukcijų dalies ir nieko prie jų nepridėdami. Tačiau toks priėmimas turi būti pagrįstas supratimu ir suvokimu, o ne aklu paklusnumu. Tik pasitikėdamas mokytoju ir technika studentas dirba stropiai ir kruopščiai. Toks pasitikėjimas yra būtina sėkmingos meditacijos sąlyga.

Kitos technikos, ritualai ir garbinimo formos

Kurso metu ypač svarbu nutraukti visas maldos ir garbinimo formas bei religines ceremonijas – badavimą, smilkalų deginimą, rožinio kalbėjimą, mantrų kartojimą, dainavimą, šokį ir t.t. Visos kitos meditacijos technikos, gydymo ir dvasinės praktikos taip pat turėtų būti laikinai nutrauktos. To reikalaujama ne tam, kad pasmerktumėte kitas technikas ar praktikas, o tam, kad išbandytumėte gryną Vipasanos techniką be jokių priemaišų.

Kursų dalyviams griežtai patariame sąmoningai nemaišyti kitų meditacijos technikų su Vipasana, nes tai trukdys jų pažangai ir netgi veiks priešingai. Praeityje yra buvę atvejų, kai nepaisydami daugkartinių mokytojo įspėjimų, kai kurie studentai vis tiek sąmoningai sumaišydavo šią techniką su ritualu ar kita praktika ir tuo sau labai pakenkdavo. Jei kyla abejonių, visuomet nueikite pas mokytoją ir išsiaiškinkite.

Pokalbiai su mokytoju

Asmeniniams pokalbiams su mokytoju skirtas laikas yra nuo 12 iki 13 val. Klausimus taip pat galima užduoti dalyvaujant kitiems studentams tarp 21:00 ir 21:30 val. meditacijos salėje. Asmeniniai pokalbiai ir vakarinis klausimų bei atsakymų laikas skirti technikai ir per vakarines paskaitas kylantiems klausimams išsiaiškinti.

Taurioji tyla

Nuo kurso pradžios iki paskutinės pilnos kurso dienos ryto visi studentai turi laikytis Tauriosios tylos. Taurioji tyla – tai kūno, kalbos ir proto tyla. Su kitais medituotojais neleidžiama bendrauti jokia forma – nei gestais, nei ženklų kalba, nei rašteliais ar kaip nors kitaip.

Tačiau prireikus, studentai gali kalbėtis su mokytojais, bei kreiptis į menedžerius jei iškyla problemų dėl gyvenimo sąlygų, maisto, sveikatos ir t.t. Vis dėlto, šis bendravimas taip pat turėtų būti minimalus. Medituotojai turėtų laikytis nuostatos, kad jie dirba vienumoje.

Vyrų ir moterų atskyrimas

Reikėtų laikytis visiško vyrų ir moterų atskyrimo. Kurso metu tarp porų – susituokusių ir nesusituokusių – neturėtų būti jokio kontakto. Tas pats pasakytina apie draugus, šeimos narius, ir pan.

Fizinis kontaktas

Kadangi meditacijos praktika orientuota į vidinių procesų stebėjimą, svarbu, kad viso kurso metu nebūtų jokio fizinio kontakto tarp tos pačios lyties ar priešingų lyčių atstovų.

Joga ir fiziniai pratimai

Nors fiziniai jogos ar kiti pratimai neprieštarauja Vipasanai, kurso metu jų reikėtų atsisakyti, nes tam nėra tinkamų nuošalesnių vietų. Bėgioti taip pat neleidžiama. Medituotojai gali pasimankštinti per pertraukas vaikščiodami tam skirtose vietose.

Religiniai objektai, rožiniai, kristalai, talismanai ir pan.

Tokių daiktų į meditacijos kursą prašome nesivežti. O jeigu per klaidą atsivežėte, palikite juos administracijai iki baigsis kursas.

Svaigalai ir vaistai

Į meditacijos kursą negalima vežtis alkoholio, narkotikų ar kitų svaigalų. Tas pats pasakytina apie raminamuosius bei migdomuosius vaistus ir visas kitas slopinamąsias priemones. Jei geriate kokius nors vaistus gydytojo nurodymu, praneškite apie tai mokytojui.

Tabakas

Atsižvelgiant į visų kurso dalyvių sveikatą ir gerovę, kurso metu draudžiama rūkyti, kramtyti ar uostyti tabaką.

Maistas

Neįmanoma įtikti visų kurso dalyvių skoniui bei patenkinti ypatingus mitybos poreikius, todėl kurso metu prašome pasitenkinti patiekiamais paprastais vegetariškais valgiais. Kurso administracija stengiasi pagaminti meditacijai tinkantį subalansuotą ir sveiką maistą. Jeigu turite laikytis tam tikros dietos dėl sveikatos, informuokite apie tai kurso organizatorius. Badauti neleidžiama.

Apranga

Dėvėkite paprastus, kuklius ir patogius drabužius. Nederėtų vilkėti aptemptų, peršviečiamų, pernelyg apnuoginančių ar kaip nors kitaip dėmesį atkreipiančių drabužių (tokių kaip šortai, trumpi sijonėliai, aptemptos kelnės ir blauzdinės, berankoviai ar pernelyg trumpi marškinėliai. Draudžiama degintis ir apnuoginti kūno dalis. Tai svarbu siekiant neblaškyti kitų.

Skalbimas ir prausimasis

Kurso vietoje nėra galimybės naudotis skalbyklėmis ar džiovyklėmis, todėl reiktų atsivežti pakankamai rūbų. Mažus daiktus galima išsiskalbti rankomis. Praustis ir skalbti leidžiama per pertraukas, o ne per meditacijai skirtą laiką.

Bendravimas su išoriniu pasauliu

Viso kurso metu negalima išeiti už kurso teritorijos ribų. Išvykti galima tik gavus mokytojo leidimą. Iki kurso pabaigos negalima bendrauti su išoriniu pasauliu, t.y. skambinti telefonu, siųsti laiškų, priimti lankytojų. Iškilus būtinybei, jūsų draugai ar giminės gali susisiekti su kurso organizatoriais.

Muzika, skaitymas ir rašymas

Neleidžiama groti muzikos instrumentais, klausytis radijo, ir pan. Į kursą nereikėtų vežtis jokių knygų ar rašymo priemonių. Neturėtumėte blaškyti savo dėmesio užrašais. Šie apribojimai yra skirti tam, kad galėtumėte visą savo dėmesį skirti praktiniam meditacijos aspektui.

Vaizdo ir garso įrašymo aparatai

Be specialaus mokytojo leidimo vaizdo ir garso įrašymo aparatais naudotis draudžiama.

Kursų finansavimas

Tęsiant švarios Vipasanos tradiciją, kursai finansuojami tik iš aukų. Aukos priimamos tik iš tų, kurie yra baigę bent vieną dešimties dienų kursą vadovaujant S. N. Goenkai arba vienam iš jo mokytojų asistentų. Dalyvaujantys tokiame kurse pirmą kartą, gali paaukoti pinigų paskutinę kurso dieną arba bet kada vėliau.

Taigi kursus finansuoja žmonės, suvokę šios praktikos naudą. Norėdami ja pasidalinti su kitais, jie aukoja pagal savo išgales ir vidines paskatas. Visame pasaulyje šios tradicijos meditacijos kursai finansuojami tik iš tokių aukų. Jų neremia jokia turtinga organizacija ar pasiturintis asmuo. Nei mokytojai, nei organizatoriai negauna jokio atlygio už savo tarnystę. Todėl Vipasana sklinda tyra savo forma, nesuteršta jokios komercijos.

Ar auka būtų didelė, ar maža, ji turi būti duodama kitų labui. "Prieš mane buvusių medituotojų dosnumas suteikė man galimybę dalyvauti šiame kurse. Dabar aš noriu prisidėti prie būsimų kursų, kad ši technika galėtų padėti ir kitiems žmonėms."

Santrauka

Kad būtų aiškiau, ko siekiama visomis taisyklėmis ir apribojimais, juos būtų galima apibendrinti taip:

Stenkitės, kad jūsų veiksmai netrukdytų kitiems. O jei jus blaško kiti, stenkitės nekreipti į tai dėmesio.

Gali būti, kad studentui yra neaiškios vienos ar daugiau iš čia pateiktų taisyklių praktinės priežastys. Užuot leidę išsivystyti negatyvumui ar abejonėms, geriau nedelsdami išsiaiškinkite tai su mokytoju.

Visiškai suvoksite praktiką ir pasieksite teigiamų rezultatų, tik jei laikysitės drausmės ir įdėsite visas savo pastangas. Kurso metu svarbiausia – darbas. Auksinė taisyklė: stenkitės medituoti taip, tarsi būtumėte vieni – Jūsų protas turėtų būti visiškai sutelktas į vidų – ir nekreipkite jokio dėmesio į iškylančius trukdžius ar nepatogumus.

Galiausiai, medituotojai turėtų atminti, kad jų pažanga Vipasanos kelyje priklauso tik nuo jų pačių gerųjų savybių, asmeninio tobulėjimo ir dar penkių veiksnių: pastangų, pasitikėjimo, nuoširdumo, sveikatos ir išminties.

Tegu visa ši informacija padeda jums pasisemti kuo daugiau asmeninės naudos iš meditacijos kurso. Mes džiaugiamės galėdami jums tarnauti ir linkime, kad Vipasana atneštų Jums ramybę ir harmoniją.

KURSO DIENOTVARKĖ

Ši kurso dienotvarkė sudaryta taip, kad studentai išlaikytų meditacijos tęstinumą. Norint pasiekti kuo geresnių rezultatų, patartina kuo tiksliau jos laikytis.

4:00   Rytinis gongas
4:30-6:30   Meditacija salėje arba savo kambaryje
6:30-8:00   Pusryčių pertrauka
8:00-9:00   Grupinė meditacija salėje
9:00-11:00   Meditacija salėje arba savo kambaryje
11:00-12:00   Pietų pertrauka
12:00-13:00   Poilsis ir pokalbiai su mokytoju
13:00-14:30   Meditacija salėje arba savo kambaryje
14:30-15:30   Grupinė meditacija salėje
15:30-17:00   Meditacija salėje arba savo kambaryje
17:00-18:00   Arbatos pertraukėlė
18:00-19:00   Grupinė meditacija salėje
19:00-20:15   Mokytojo paskaita
20:15-21:00   Grupinė meditacija salėje
21:00-21:30   Klausimai ir atsakymai
21:30   Gesinamos šviesos

Čia pateiktas Elgesio taisykles galite atsisiųsti PDF formatu bei dar kartą atidžiai jas peržvelgti prieš registruodamiesi į kursą. Pateikti prašymą dalyvauti Vipasanos kurse galite užpildydami dalyvio anketą pasirinktam kursui iš Kursų tvarkaraščio.