Několik slov pana Goenky o hodnotě Dhamma služby

Když sloužíte, učíte se, jak aplikovat Dhammu v každodenním životě. Konec konců, Dhamma není únik od každodenních povinností. Tím, že se v tomto malém světě meditačního kurzu nebo centra učíte, jak jednat se studenty a situacemi v souladu s Dhammou, zároveň se učíte, jak stejným způsobem jednat i ve vnějším světě. Přestože se dál dějí nechtěné věci, učíte se zachovávat si rovnováhu mysli a rozvíjet lásku a soucit jako odpověď. To je ta lekce, kterou se tady snažíte zvládnout. Nejste studenty o nic méně než ti, kteří kurz sedí.

Během své pokorné služby druhým se stále učte. Mějte na paměti: “Jsem zde, abych se učil sloužit bez očekávání čehokoli nazpátek. Pracuji, aby ostatní mohli získat užitek z Dhammy. Tím, že jim půjdu dobrým příkladem, pomůžu jim a zároveň i sobě."

Kéž se vy všichni, kteří sloužíte Dhammě, posílíte v Dhammě. Kéž se naučíte rozvíjet dobrou vůli, lásku a soucit s druhými. Kéž všichni postupujete na stezce Dhammy a těšíte se ze skutečného míru, skutečné harmonie, skutečného štěstí.

S. N. Goenka