Goenkaji žinia apie Dhammos tarnystės vertę

Tarnaudami mokotės pritaikyti Dhammą savo kasdieniame gyvenime. Galiausiai juk Dhamma nėra bėgimas nuo savo kasdienių pareigų. Čia, mažame kurso ar centro pasaulyje, mokydamiesi elgtis pagal Dhammą įvairiose situacijose bei bendraudami su studentais, jūs mokotės taip elgtis ir išoriniame pasaulyje. Nepaisant to, kad vis įvyksta nepageidaujami dalykai, jūs mokotės išlaikyti vidinę pusiausvyrą ir kaip atsaką skleisti meilę ir užuojautą. Čia jūs ir stengiatės išmokti šios pamokos, jūs esate toks pat studentas kaip ir kurso dalyviai.

Mokykitės nuolankiai tarnaudami kitiems. Nuolat atminkite: „Esu čia tam, kad mokyčiausi tarnauti nesitikint jokio atlygio. Dirbu, kad kiti galėtų patirti Dhammos naudą. Padėsiu jiems geru savo pavyzdžiu, ir tai darydamas padėsiu sau.“

Tegu visi, kurie atvyksta Dhammos tarnystei, įgyja stiprybės Dhammoje. Linkiu, kad išmoktumėte ugdyti savo geranoriškumą, meilę ir atjautą kitiems. Linkiu jums visiems žengti tolyn Dhammos keliu ir džiaugtis tikrąja ramybe, tikrąja harmonija, tikrąja laime.

S. N. Goenka