Изисквания за квалифициране за специален курс

В тази традиция на Випассана (Vipassana) медитация се организират няколко вида специални курсове за стари ученици. За да бъдат допуснати за участие в тези курсове, всички стари ученици трябва да отговорят на определени изисквания. Основните условия са следните:


Еднодневни и тридневни курсове за стари ученици

Поне един завършен десетдневен курс с Гоенкаджи или някой от неговите помощник-учители. Ученици, които практикуват енергийно лечение върху други, не могат да участват в курса. Според възможностите си да спазват всички правила на поведение.


Сатипаттана Сутта (Satipaṭṭhāna Sutta) курс

Да са завършили поне 3 десетдневни курса с Гоенкаджи или някой от неговите помощник-учители. Да са практикували тази техника в продължение на поне една година. Да не са практикували никаква друга техника след последния си курс с Гоенкаджи или някой от неговите помощник-учители Да се стараят да спазват ежедневната практика, като минимум поне от момента, в който се регистрират за курс. Да се стараят да спазват петте правила във всекидневния си живот, като минимум поне от момента, в който се регистрират за курс.


Самостоятелен курс за сериозни стари ученици

Самостоятелните курсове са за сериозни стари ученици, които са завършили поне 3 десетдневни курсове, като последният от тях е бил през последните две години. На курса няма учител, нито ръководство, няма обедни интервюта, нито време за въпроси и отговори в края на деня. Задължителни са вечерните аудио беседи и участниците в курса сами отговарят за пускането на записите в 19.00 часа.

Очаква се учениците да спазват дневния график на редовен десетдневен курс. Докато са в центъра трябва да спазват всички правила и предписания (благородно мълчание, осемте правила за поведение и т.н.). Участниците в такъв курс трябва да не са практикували никаква друга техника след последния си курс с Гоенкаджи или някой от неговите помощник-учители. Да се стараят да поддържатт ежедневната си двучасова практика след последния си десетдневен курс. Да се стараят да спазват петте правила за поведение според възможностите си. За участие в курса трябва да бъде получено разрешение от помощник-учител.


Специален десетдневен курс за стари ученици

Трябва да са сериозни стари ученици, които са се отдали на тази медитационна техника. Да са завършили поне пет десетдневни курса с Гоенкаджи или някой от неговите помощник-учители. Да са завършили поне един Сатипаттана Сутта курс. Трябва да са служили на поне един десетдневен курс. Да са поддържали ежедневна двучасова практика поне от две години. Да са се въздържали от убиване, непристойно сексуално поведение, употреба на интоксикиращи вещества и да е спазвали останалите правила според възможностите си, поне от една година. Съпругът или съпругата на учениците трябва да ги подкрепят за участието им в дълъг курс.


14-Day Gratitude Course

The 14-Day Gratitude Course was previously called the Teacher's Self Course. One of the qualities we develop as we meditate is gratitude - gratitude towards one’s teachers, Goenkaji and Mataji, and towards the long tradition of Vipassana teachers, right back to the Buddha.

The course is open to old students who are active in giving service. Requirements include 3 x 10day courses plus one Satipaṭṭhāna course, being active in Dhamma service, trying to maintain two-hour daily practice since last 10-Day course, and trying to maintain the five precepts to the best of one's ability. Local teacher’s recommendation is required. The course follows the usual format of 3x group sittings with instructions in the day, but students work more independently and the teaching materials are drawn from the 20-day course. This is a half-way step to help students mature for long courses, and serves to inspire students to work more deeply in Dhamma.


Двадесетдневен курс

Трябва да са сериозни стари ученици, отдадени на тази техника Да има завършени поне пет десетдневни курса с Гоенкаджи или някой от неговите помощник-учители. Да има завършен поне един Сатипаттана Сутта курс. Трябва да са служили на поне един десетдневен курс. Да са поддържали ежедневна двучасова практика поне от две години. Да са се въздържали от убиване, непристойно сексуално поведение, употреба на интоксикиращи вещества и да са спазвали останалите правила според възможностите си, поне от една година. Да са изминали поне шест месеца от последния завършен дълъг курс. Да има 10 дни интервал между дългия курс и какъвто и да е друг курс. Съпругът или съпругата на учениците трябва да ги подкрепят за участието им в дълъг курс.


Тридесетдневен курс

Трябва да са сериозни стари ученици, които са се отдали на тази техника. Да са завършили поне шест десетдневни курса с Гоенкаджи или някой от неговите помощник-учители. Да са завършили поне един Сатипаттана Сутта курс. Да са завършили поне един двадесетдневен курс. Да са служили на поне един десетдневен курс. Да са поддържали ежедневна двучасова практика поне от две години. Да са се въздържали от убиване, непристойно сексуално поведение, употреба на интоксикиращи вещества и да са спазвали останалите правила според възможностите си, поне от една година. Да са изминали поне шест месеца от последния завършен дълъг курс. Да има 10 дни интервал между дългия курс и какъвто и да е друг курс. Съпругът или съпругата на учениците трябва да ги подкрепят за участието им в дълъг курс. За първият тридесетдневен курс да има завършен поне един редовен десетдневен курс след първият двадесетдневен курс.


Четиридесет и пет дневен курс

Трябва да са сериозни стари ученици, които са се отдали на тази техника. Участието в този курс е ограничено само за помощник-учители и тези, които служат в Дамма. Да са завършили поне седем десетдневни курса с Гоенкаджи или някой от неговите помощник-учители. Да са практикували тази техника поне от 3 години. Да са завършили поне два тридесетдневни курса. Да поддържат ежедневна двучасова практика непрекъсната поне от две години. Да са се въздържали от убиване, непристойно сексуално поведение, употреба на интоксикиращи вещества и да са спазвали останалите правила според възможностите си, поне от една година. Да са изминали поне шест месеца от последния изкаран дълъг курс. Да има интервал от 10 дни между дългия курс и какъвто и да е друг курс. Съпругът или съпругата на учениците трябва да ги подкрепят за участието им в дълъг курс. За първият четиридесет и пет дневен курс да има завършен поне един редовен десетдневен курс след тридесетдневния курс. До 30-тия ден на курса всички потвърждения са условни.


Шейсетдневен курс

Участието в този курс е запазено само за помощник-учители, които редовно служат в Дамма (например, тези, които са водили поне 4 десетдневни курса през последната година или служат редовно по друг начин). Абсолютно необходимо е да са препоръчани от обласните учители. Предимство за участие ще се дава на тези, които все още не са участвали в шейсетдневен курс или са участвали в по-малък брой такива. Ученици, които не са Помощник-учители би трябвало да участват в други дълги курсове.


По-горните изисквания са само необходимият минимум, но не са гаранция за допускането до курс. Молбата за участие във всеки един от специалните десетдневни, двадесетдневни, тридесетдневни, четиридесет и пет дневни, шейсетдневни и самостоятелния курс на Учителя трябва да включва препоръка от помощник-учител, който Ви познава добре и от пълноправен Учител, отговорен за Вашата населена област.